Intrum A/S

Leading the way to a sound economy

Intrum vil lede vejen til en sund økonomi, for privatpersoner, virksomheder og for samfundet som helhed. Vi argumenterer for at rettidig betaling til virksomheder og organisationer, er en forudsætning for deres fortsatte vækst og udvikling. På samme tid er en sund privatøkonomi grundlaget for god livskvalitet og skaber mulighed for at folk kan opnå deres drømme og mål. Gennem vores services skaber Intrum jobs og muliggør vækst.

Intrum

Intrums formål er at lede vejen til en sund økonomi og vores værdier; Empathy, Ethics, Dedication and Solutions guider os i vores daglige arbejde.

Empathy

 • Vi lytter aktivt og søger at forstå
 • Vi udviser fleksibilitet og er fordomsfrie i vores tilgang
 • Vi udviser tålmodighed og tilbyder hjælp

Ethics

 • Vi sætter samfund og bæredygtig forretning i højsædet
 • Vi tager ansvar for vores handlinger
 • Vi gør det rigtige – med vores værdier og adfærdskodeks som kompas

Dedication

 • Vi deler viden og best practice på tværs af organisationen
 • Vi er engagerede i og ansvarlige for vores egen udvikling
 • Vi gør en ekstra indsats og giver aldrig op

Solutions

 • Vi fokuserer på resultater, ikke problemer
 • Vi samarbejder for at levere innovation til vores klienter
 • Vi stræber efter et højt niveau af kvalitet og professionalisme

For at lede vejen, behøver vi ekstraordinære medarbejdere. Mennesker der ønsker at gøre en forskel. Mennesker som vil se forandringer, som har en vision og ikke har noget imod at gå den ekstra mil, for at få resultater. Vi ser muligheder hvor andre ser vanskeligheder, vi ser udfordringer hvor andre ser problemer.