Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse