S/I FGU Midt- og Østsjælland

Gem
S/I FGU Midt- og Østsjælland Brug dit kokkefag til at rykke unge mennesker

S/I FGU Midt- og Østsjælland, Køge

Vi søger en faglært kok, der kan varetage undervisningen på køkkenlinjen på FGU-skolen i Køge.

Opgaven som faglærer kræver især, at du motiveres af at skabe et trygt læringsrum, der motiverer den unge til at tage næste skridt mod videre uddannelse eller arbejdsliv. Det er vigtigt, at du som faglærer har blik for at samarbejde med almenlærerne om at udvikle helhedsorienteret undervisning, hvor almene fag som dansk og matematik indgår som en naturlig og integreret del af værkstedsundervisningen.

I er to faglærere tilknyttet køkkenlinjen. Sammen skal I bl.a.:

  • udvikle faget og undervisningen, jf. gældende fagbilag og undervisningsplaner
  • varetage kontaktlærerfunktion, herunder afholde samtaler og sikre nødvendig dokumentation
  • drive køkkenet og sikre en god balance mellem produktion, undervisning og udvikling