GoTutor

Evaluering

Positiv kommentar

Det er et skønt job at hjælpe elever med at dygtiggøre sig. GoTutor stiller nogle undervisningsmaterialer til rådighed, hvoraf nogle få er rigtig gode til formålet. Det er let, at man ikke selv skal bruge tid på at finde sine elever.

Negativ kommentar

Lønnen er dårlig ift. hvor meget eleverne betaler for undervisningen. Flere gange har jeg sagt ja til elever, hvorefter GoTutor senere giver mig besked om, at forløbene med eleverne er aflyst (uden at jeg fra start var oplyst om, at forløbene evt. ville blive aflyst). I mere end ét tilfælde har jeg allerede brugt tid på at tale i telefon med familien om elevens behov eller kommunikere med dem på skrift. Dvs. jeg har arbejdet forgæves og ikke fået løn for denne tid. Kommunikationen med administrationen er ikke altid god. I travle perioder kan vi tutorer ikke ringe til dem.