Toldstyrelsen

Gem
Toldstyrelsen Løsningsorienterede data scientists

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Vil du være med til at forhindre transport af ulovlige varer og dermed beskytte EU og Danmark? Kan du undersøge et område til bunds og finde de gode løsninger? Og er du stærk i programmering, så algoritmerne i vores risikovurderingssystem omsættes til intelligent og datadrevet toldkontrol? Så har vi et spændende job til dig.

Som data scientist skal du sammen med dit team videreudvikle driften af risikovurderingssystemet og på den måde bidrage til at forhindre transport af illegale varer på tværs af landegrænser.

Dine primære opgaver vil være at:

 • vedligeholde og udvikle Toldstyrelsens datadrevne kontrol og risikosystemer
 • udvikle, implementere og drifte it-løsninger i samarbejde med andre enheder i Toldstyrelsen
 • bidrage til, at Danmark kan leve op til EU-lovgivningen med hensyn til at imødegå trusler mod bl.a. mennesker, dyr og miljø i EU og Danmark.
Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Administrativ medarbejder til Toldstyrelsens ekspedition i Københavns Lufthavn

Toldstyrelsen, Kastrup

Er du detaljeorienteret og kvalitetsbevidst? Trives du med administrative opgaver? Og vil du være med til at understøtte smidig handel på tværs af grænser og sikre en effektiv toldkontrol? Så er du måske vores nye kollega!

I T18, Ekspedition og Kontrol i Københavns Lufthavn bidrager vi til at sikre effektiv toldkontrol og smidig handel gennem korrekt angivelse af told. I enheden er vi ca. 40 engagerede medarbejdere, der passer toldekspeditionen og varetager toldkontrollen.

I toldekspeditionen i Københavns Lufthavn har vi desuden ansvaret for en del administrative opgaver på toldområdet. Du vil komme til at arbejde med:

 • sagsbehandling og sagsfremstilling
 • intern kvalitetssikring
 • referater
Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Imødekommende medarbejdere til Toldstyrelsens ekspedition i Københavns Lufthavn

Toldstyrelsen, Kastrup

Er du imødekommende? Har du et højt arbejdstempo og mentalt overskud i din opgaveløsning? Og kan du handle hurtigt og korrekt, når udfordringerne opstår? Så er du måske en af vores nye kolleger.

I T18, Ekspedition og Kontrol i Københavns Lufthavn er vi ca. 40 engagerede medarbejdere. Vi er inddelt i to teams, som hjælper hinanden: én gruppe passer toldekspeditionen, mens en anden gruppe varetager toldkontrollen.

Du vil primært skulle arbejde med ekspeditionsopgaver, fx:

 • import og eksport af varer fra ikke-EU-lande
 • momsrefusion for turister
 • varer, der skal overgives til andre myndigheder.

Du vil indimellem arbejde med kontrolteamet, hvor du vil deltage i kontrol af rejsende og deres bagage, fly og køretøjer samt kontrol af lufthavnens ansatte.

Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Serviceminded toldfaglig vejleder

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Kan du yde en god og fagligt kvalificeret service i telefonen? Er du imødekommende, og motiverer det dig at give konstruktive svar på toldspørgsmål fra borgere og virksomheder? Så har vi brug for dig i Toldstyrelsens Vejledning.

I Toldstyrelsens Vejledning besvarer vi toldfaglige henvendelser fra borgere og virksomheder. Det handler om alt fra flyttegods til internethandel – men også tungere toldfaglige problemstillinger, som virksomheder og speditører skal bruge hjælp til.

Din primære opgave er at besvare generelle toldfaglige spørgsmål på telefonen, men du vil også indgå i arbejdet med vejledning til borgere og virksomheder på andre platforme.

Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Kommunikatør med videoerfaring

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Vil du være med til at fortælle spændende og relevante historier om Toldstyrelsen, især på vores intranet? Kan du producere fængende video? Og kan du gebærde dig sikkert på alle niveauer i en organisation? Så har vi måske jobbet til dig.

Som kommunikationskontor i Toldstyrelsen understøtter vi organisationen med blandt andet intranet (SharePoint), ledelseskommunikation, web, nyhedsbreve, sociale medier, interessentvaretagelse, kundekommunikation, vejledningstekster, sproglig kvalitetssikring og design.

Toldstyrelsen har masser af historier, der skal fortælles. Dine primære opgaver vil især koncentrere sig om den interne kommunikation og vil omfatte at:

 • producere reportager, nyheder, enhedsportrætter og andet indhold, nogle gange med inddragelse af video
 • udarbejde kommunikationsplaner samt rådgive ledere og direktion
 • udvikle ledelseskommunikation til intra på både skrift og video
Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Toldmedarbejder med hund til smuglerikontrol i Billund Lufthavn

Toldstyrelsen, Billund

Vil du bidrage til at forhindre ulovlig ind- og udførsel af fx narko, våben, tobak og større pengebeløb ved at kontrollere passagerer, bagage, fly og ansatte i Billund Lufthavn? Har du lyst til en hverdag, hvor du primært deltager i kontroller, og hvor du inddrager tjenestehunden, når det er relevant? Så er det måske dig, vi leder efter.

Din overordnede opgave er – i tæt samarbejde med din tjenestehund og dine kolleger – at sikre toldindtægter og beskytte borgere og samfund mod farlige og ulovlige varer. Vi søger primært efter ulovlige varer som narko, doping, våben, tobak og større pengebeløb.

Arbejdet er meget fleksibelt, og du kommer til indimellem at løse opgaver i andre enheder i forbindelse med aktioner rundtomkring i landet. Du skal desuden være indstillet på at arbejde på alle tidspunkter af døgnet (i såkaldt kontinuerlig tjeneste), også i weekender og på helligdage.

Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Studentermedhjælpere til toldbevillingsopgaver

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Vil du have et afvekslende job med masser af faglige udfordringer og indflydelse på opgaverne? Har du lyst til at udvikle dine juridiske og regnskabsmæssige kompetencer? Og vil du arbejde med EU’s toldkodeks? Så er denne stilling værd at få på CV’et.

Som studentermedhjælper i T05, Bevillinger indgår du sammen med resten af din enhed i samarbejder med kolleger på tværs af landet og i resten af Europa, så erhvervslivet altid oplever en professionel service og får de bedst mulige betingelser inden for toldlovgivningen.

Du vil primært bidrage til at monitorere og føre tilsyn med såkaldte AEO-virksomheder ((authorised economic operator), som har en særligt omfattende bevilling.

Som studentermedhjælper hos os får du stor mulighed for at sætte dit præg på opgaveløsningen. Dels ved at løse dine primære opgaver, og dels ved at byde ind på andre opgaver, som du er særligt motiveret for.

Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Kommende toldspecialister med juridiske og økonomiske kompetencer

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Vil du bruge dine administrative erfaringer i en stilling, hvor du får stor indflydelse på din egen udvikling? Vil du understøtte danske virksomheders smidige handel på tværs af grænser? Og trives du med komplekse sager med mange interessenter? Så har vi måske jobbet til dig.

Hver dag passerer masser af varer over de danske grænser. En af Toldstyrelsens primære opgaver er at bidrage til enkel angivelse af korrekt told. Det gør vi bl.a. ved at udstede toldbevillinger, som gør betalingen af told mere enkel, og dermed giver vi virksomhederne de bedst mulige betingelser for smidig handel inden for toldlovgivningen.

Du skal bl.a.:

 • udstede, ændre og forny toldbevillinger i dialog med virksomhederne
 • samarbejde med toldmyndigheder i andre EU-lande
 • gennemføre virksomhedsbesøg
Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Medarbejder til ressourcestyring og operationel planlægning

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Brænder du for at skabe overblik over opgaver og ressourcer? Ser du porteføljestyring som den røde tråd mellem strategi og anvendelsen af ressourcer? Kan du definere strategiske hensigter og skrive operationsbefalinger, der skal udmønte strategien? Og vil du samarbejde om både de store linjer og de små detaljer på tværs af organisationen? så er kontoret Kontrol- og Risikostyring måske din næste arbejdsplads.

Din primære opgave vil være at sikre et aktuelt og retvisende overblik over fordelingen og anvendelsen af Toldstyrelsens kontrolressourcer. Herunder understøtte, at de samlede ressourcer anvendes hensigtsmæssigt ud fra risiko- og væsentlighedsvurderinger og i tråd med strategien. Derudover bliver det din opgave at redegøre for konsekvenser ved omprioriteringer og at bidrage til at afklare, hvordan og hvornår ressourcer kan frigives til nye initiativer.

Toldstyrelsen
Gem
Toldstyrelsen Medarbejder til monitering og profilering i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Kan du gennemskue komplekse systemer og bevare det kølige overblik? Vil du facilitere datadrevne analyser? Og kan du prioritere og profilere på tværs af systemer og informationer? Så er jobbet her måske noget for dig.

Din primære opgave vil være løbende at overvåge og visualisere kontrolindsatsen, herunder at understøtte, at profileringen på kontrolområdet tilpasses til strategien. Derudover er det din opgave løbende at implementere nye kontrolkriterier i henhold til både nationale og internationale handleplaner og efterfølgende at have ejerskabet for disse kriterier.

Det betyder, at du skal:

 • overvåge relevante systemer og sikre balance i forhold til den løbende profilering på kontrolområdet
 • bidrage til at prioritere kontrolindsatsen på baggrund af analyser
 • koordinere implementering af profiler og kontrolkriterier
Toldstyrelsen