Motorstyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Flexordning, betalt pause.

Negativ kommentar

Ledelsen. Arbejdsmoral. Løn og lønudvikling. Meget bureaukratisk

Evaluering

Positiv kommentar

Mange forskellige personligheder, og der er gode muligheder for at samarbejde på tværs af organisationen. Meget frihed under ansvar.

Negativ kommentar

Ledelsen fokuserer meget på tal og kvantitative mål fremfor kvalitative mål. Det er vigtigere, at man når f.eks. 10 sager, end det er, at de er udført med god kvalitet. Derudover bliver der fra ledelsen ikke lyttet til stresssymptomer hos deres medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget frihed under ansvar.

Negativ kommentar

For meget fokus på kvantitet frem for kvalitet i arbejde.