Campus Bornholm

Evaluering

Positiv kommentar

gode ansvarsfulde kolleger

Negativ kommentar

visionsløs og uempatisk ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse og dårlige ledere, absolut ingen seriøs opfølgning på MUS-Samtaler, Kaotisk arbejdsfordeling og en generelt meget usammenhængende tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Meget ringe eller slet ingen mulighed for personlig udvikling eller efteruddannelse.

Evaluering

Positiv kommentar

- Man tilrettelægger i stort omfang sit arbejde selv - En af Bornholms største arbejdspladser

Negativ kommentar

- Dårlig økonomi er et tilbagevendende problem. Heraf er der ofte afskedigelser - Dårlige videreuddannelsesmuligheder. Som medarbejder får man et årligt kursusbeløb tildelt, men dette er ret lavt - For stort fokus på cost-benefit. Som en selvejende, offentlig virksomhed har Campus Bornholm en indbygget konflikt mellem økonomi, pædagogik og ledelse. Medarbejdere og ledelsen trækker derved i hver sin retning, hvilket svækker sammenhængskraften og mindsker Campus Bornholms udviklingspotentiale. - En del ledelsesposter er besat med personer, der har arbejdet adskillige år i organisationen