EBAS

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Dårlig ledelse