Vallensbæk Kommune

Gem
Vallensbæk Kommune Pilehaveskolen søger børnehaveklasseleder/ børnehaveklassepædagog

Vallensbæk Kommune

Anna Lisbeth, vores ene børnehaveklasseleder, har fået ønskejobbet på en privat skole. Vi skal derfor have en afløser for hende til vores 0.b.

Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

For det tilfælde at intern ansøger får stillingen som børnehaveklasseleder søges i stedet en børnehaveklassepædagog. Du bedes i ansøgningen tydeligt tilkendegive om du søger den ene eller begge stillinger.

Børnehaveklassen er det vigtigste skoleår i børnenes liv. Der er her den gode klassekultur etableres og barnets oplevelse af skole grundlægges. Der arbejdes i børnehaveklassen med de 6 temaer: Sprog, Matematisk opmærksomhed, Naturfaglige fænomener, Kreative og musiske udtryksformer, Krop og bevægelse og Engagement og fællesskab ud fra læseplan for børnehaveklasser fra Undervisningsministeriet.

Gem
Vallensbæk Kommune Familie og Forebyggelse søger en fagligt stærk fysioterapeut til børneområdet

Vallensbæk Kommune

Har du lyst til at blive en del af en PPR- og familieafdeling, som arbejder med at sikre børns læring, trivsel og udvikling?

Vi søger en fysioterapeut med et højt fagligt niveau, der har mod på at bidrage til et område i kontinuerlig udvikling. Som fysioterapeut er du tilknyttet børn med betydelige funktionsnedsættelser, der enten passes i hjemmet eller møder ind til vedligeholdelsestræning eller får bassintræning.

Du kører også ud til dagtilbud og skoler i distrikter og yder konsultativ bistand, råd og vejledning, udredning og interventionsforløb til børn, unge og forældre, pædagoger, lærere og ledere.

Opgaverne for distriktet fordeles i gruppen, hvor du vil have mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi fordeler opgaver imellem jer.

Gem
Vallensbæk Kommune Leder til bostedet Kløverengen

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune søger en leder, som brænder for at lede bostedet Kløverengen med fokus på, at bostedet til stadighed hjælper og støtter beboerne i at være selvhjulpne og en bidragende del af samfundet.

På Kløverengen er vores udgangspunkt at alle, uanset deres eventuelle diagnoser, psykosociale problemstillinger og tidligere erfaringer; har noget at byde ind med og noget at tilbyde andre.

Den kommende leder skal trives i en organisation med et stort selvstændigt ledelsesrum, der udspilles inden for rammerne af de politiske intentioner på feltet.

Derudover vil dine opgaver blandt andet være:

 • At sikre det faglige ansvar for det tværfaglige teams, rammesætning, mål og indsatser, og kvalitetsudøvelse i forhold til borgerne
 • At sikre den faglige udvikling af medarbejdere og borgere – både på individ- og målgruppeniveau
 • At sikre, at bostedet overholder de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer
Gem
Vallensbæk Kommune Social- og sundhedsassistentelever til oktober-optaget

Vallensbæk Kommune

Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig!

Social og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social – og sundhedsskolen SOSU H i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev.

Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien.

Social- og sundhedsassistenten indgår i komplekse behandlingsforløb og har koordinerende og vejledende opgaver, så borgeren/patienten oplever sammenhæng både ved sygdom og i sin hverdag.

Gem
Vallensbæk Kommune Brolæggermedhjælper til Vej og Park

Vallensbæk Kommune, Brøndby

Vej og Park søger en brolæggermedhjælper med start pr. 1/10-2022.

Hovedopgaven vil være brolægning, alt inden for ny-anlæg og vedligeholdelse af kommunens fortove, pladser samt mange andre spændende opgaver. Udover hovedopgaverne kan man også komme til at arbejde med bl.a. asfalt, opsætning af skilte samt mindre grønne opgaver m.m.

Vi kan tilbyde dig:

 • En spændende arbejdsdag med en bred og alsidig vifte af arbejdsopgaver inden for det grå område
 • Engagerede og gode kolleger
 • En arbejdsplads, hvor du kan udvikle dine kompetencer inden for fagområdet
Gem
Vallensbæk Kommune Socialrådgiver søges til vikariat i Familie og Forebyggelse

Vallensbæk Kommune

Kom og bliv en del af vores nyoprettede afdeling Familie og Forebyggelse. Vi tilbyder et barselsvikariat som myndighedssagsbehandler i vores rådgivergruppe. 

Har du lyst til at bidrage med høj faglighed, arbejdsglæde og engagement i arbejdet for børn, unge og deres familier i en myndighedsfunktion i Vallensbæk, så har vi det rette job.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • Bevilling og lovpligtig opfølgning på §52 foranstaltninger (afgørelser og handleplaner), herunder personrettet tilsyn og følge afgørelser i anbringelsessager
 • Forældre- og børnesamtaler/observationer
 • Kontakt til eventuelle eksterne leverandører og/eller anbringelsessteder
Gem
Vallensbæk Kommune Teknisk medarbejder til skoleområdet (Vallensbæk Skole)

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune er en nærværsorganisation, hvor der er fokus på dialog, relationer, netværk og tværfagligt samarbejde med inddragelse af borgere og erhvervsliv. Nærvær, dialog og tillid er værdierne i nærværsorganisationen, og vi bruger vores størrelse som vores styrke.

Kommunale Ejendomme søger en teknisk medarbejder til skole-teamet, som drifter kommunens tre folkeskoler, og som samarbejder på tværs af skolerne. Har du lyst til at indgå i et fællesskab med de øvrige tekniske medarbejdere i et afvekslende og spændende job og til at være en del af en dynamisk arbejdsplads, så kan vi tilbyde dig et spændende selvstændigt job som teknisk medarbejder på skoleområdet. Du vil indgå i et tæt samarbejde i en travl hverdag med de øvrige medarbejdere på skoleområdet, som samarbejder med kommunens borgere, brugere, ansatte og leverandører.

Gem
Vallensbæk Kommune Udekørende sygeplejerske

Vallensbæk Kommune

Brænder du som sygeplejerske at have det kliniske lederskab og koordinering af borgerforløb i tæt samarbejde med hjemmeplejen? Ønsker du at arbejde i dagvagter og med weekendvagt hver 8. uge?

Vi er en mindre selvstændig Sygeplejegruppe i Vallensbæk, der søger snarest muligt en ny kollega, der er faglig stærk og lige som os brænder for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet til vores borgere.

Vores hverdag er baseret på nærvær, tillid og dialog. Hos os er inddragelse og medindflydelse en selvfølge, og den enkeltes viden og kompetencer kommer i spil til gavn for både borgere og kolleger.

Gem
Vallensbæk Kommune Idrætscentermedarbejder med teknisk flair og stort servicegen

Vallensbæk Kommune

Vil du være med til at udvikle gode rammer for brugerne af Vallensbæk Idrætscenter og svømmehaller - så har vi et job til dig.

Vi har brug for en medarbejder, der foruden at varetage de almindelige serviceopgaver på Idrætscenteret, også kan være med til at udvikle Idrætscenteret.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • servicering af foreninger og brugere
 • værtsskab og servicering af arrangementer
 • daglig gennemgang af anlægget
Gem
Vallensbæk Kommune Sygeplejerske søges til komplekse borgerforløb

Vallensbæk Kommune

Trives du i et miljø, hvor der er fokus på den komplekse og borgernære sygepleje? Brænder du for at yde en høj faglig kvalitet i din sygepleje? Så er det måske dig, vi søger på vores midlertidige pladser.

Vi søger en sygeplejerske i både dag- og aftentimerne på de midlertidige pladser i Vallensbæk Kommune. Her vil du i samarbejde med dine kolleger gøre en forskel for kommunens borgere, som kommer efter udskrivelse fra hospitalet med henblik på at klare sig i eget hjem, rehabiliterende ophold, til midlertidig aflastning, terminal pleje og andre udfordringer.

Dine opgaver er blandt andet at:

 • Indgå i helhedsplejen hos den enkelte borger
 • Sikre fremdrift i forløbene gennem systematisk arbejde med borgernes målsætning, handleplan og evaluering
 • Planlægge, koordinere og udføre sygeplejeopgaver i samarbejde med sygehuse, praktiserende læge, hjemmeplejen, plejecentre m.m.