Vallensbæk Kommune

Gem
Vallensbæk Kommune Socialrådgiver søges til fast stilling i specialteamet i Vallensbæk Kommunes nye afdeling, Familie og Forebyggelse

Vallensbæk Kommune

Familie og Forebyggelse har en ledig stilling i specialteamet til dig, som brænder for at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger en medarbejder, der har lyst og evner at indgå i en hektisk men spændende hverdag sammen med fagligt kompetente kollegaer, og som kan se sig selv i en ny organisation under opbygning.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som modtager hjælp efter serviceloven, samt børn og unge hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste og/eller merudgifter.

Myndighedserfaring i forhold til målgruppen er en klar fordel, men vigtigst er det, at du trives i et udfordrende og spændende fagligt miljø og har interesse for at arbejde på handicapområdet.

Gem
Vallensbæk Kommune Center for Beskæftigelse og Voksensociale indsatser, søger en socialrådgiver/socialformidler til det voksenspecialiserede område

Vallensbæk Kommune

Har du lyst til at hjælpe sårbare og udsatte borgere videre i livet? Er du nysgerrig, videbegærlig, god til at samarbejde og har en stor portion gå-på-mod – så er det dig, vi har brug for.

Målgruppen for vores arbejde spænder vidt fra borgere, der har brug for en midlertidig understøttende indsats til at komme videre i livet, til borgere, der har behov for en omfattende, livslang indsats. Vi bruger Voksen Udrednings Metoden (VUM) til at afdække borgerens behov for hjælp og støtte. Derudover anvender vi BIT-modellen (behov, Indsats og Takst) til at præcisere borgerens behov, indhold og omfang af indsatsen samt at få gennemsigtighed omkring taksten.

Gem
Vallensbæk Kommune Pædagoger til den integrerede institution Stien

Vallensbæk Kommune

Er du den pædagog, som vores glade børn venter på?

Vi søger pædagoger til vores børnehave og vuggestue, på 32-37 timer om ugen. Pædagogiske assistenter er også velkommen til at søge.

Vi er en farverig og rummelig institution med plads til 44 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 86 børnehavebørn fordelt på 4 stuer. Institutionen har en stor sal og en dejlig stor legeplads. Vores legeplads er et læringsmiljø, hvor vi har fokus på udeliv, natur og science med plads til nysgerrighed og aktiviteter.

Vi er en bred sammensat og engageret personalegruppe med stor faglighed. Vi er anerkendende, rummelige og ser forskellighed, som en ressource. Vores pædagogik afspejler den virkelighed, vi møder. Vi er udviklingsorienteret og omstillingsparate, og vi har fokus på det enkelte barn.

Gem
Vallensbæk Kommune Erfaren social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt

Vallensbæk Kommune

Vi er et team af veluddannede og engagerede medarbejdere på Rønnebo Plejecenter og midlertidige boliger, der yder sygepleje og helhedspleje til vores 12 beboere. På de midlertidige pladser har vi plads til seks patienter. De visiteres hertil fra hospitalet med henblik på rehabilitering og udskrivelse til eget hjem, midlertidig aflastning og palliativ pleje. Du får nogle kompetente kollegaer med interesse i at udvikle arbejdspladsen, og hvor dialog, nærvær og tillid er vigtigt i dagligdagen.

Stillingen er på 28 timer, fortrinsvis i aftenvagt, hvor rullet hedder 5/2 fordelt på lige og ulige uger. I aftenvagten har man et tæt samarbejde med udkørende ansvarshavende fra hjemmesygeplejen. I tilfælde af sygdom blandt kollegaerne kan der i sjældne tilfælde blive behov for at bytte rundt i vagterne, hvis der er mulighed for dette.

Gem
Vallensbæk Kommune Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper til timelønnet afløserstilling

Vallensbæk Kommune

Vi er et team af veluddannede og engagerede medarbejdere på Rønnebo Plejecenter, der yder sygepleje og helhedspleje til vores 12 beboere. Du får kompetente kollegaer med interesse i at udvikle arbejdspladsen, og hvor tillid, dialog og nærvær er en del af vores værdigrundlag.

Vi arbejder med en tilgang til beboerne, der bygger på værdighed og principper om gensidig respekt, trivsel og tryghed, og vi arbejder ud fra metoden ”personcentreret omsorg”.

Livet i huset består i at hjælpe den enkelte borger med den daglige helhedspleje, opretholdelse af døgnrytme, strukturering af hverdagen i samråd med borgeren, inddragelse i diverse aktiviteter og at indgå i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med pårørende og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Gem
Vallensbæk Kommune Lærere til Vallensbæk Skole

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Skole søger et antal lærere pr. 1. august 2022

Kan du se dig selv arbejde i årgangsteam, med årgangens elever for øje, samt tæt forberedelse og samarbejde med dine kolleger på årgangen, så er vi stedet for dig. Vi arbejder med varieret undervisning på mange niveauer, og sætter en ære i at prøve nye tiltag af, til gavn for elevernes trivsel og læring. Vi lader hinanden fejle, og evaluerer løbende på vores fælles årgangsundervisning. Vi holder ugentlige årgangsteammøder, og det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at deltage og løfte i flok.

Vallensbæk Skole kendes på engagement og passion - og vi ved, hvad fællesskabet betyder for alles daglige trivsel. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang, med fokus på at eleven er en del af et system – klassen og skolen.

Gem
Vallensbæk Kommune Udekørende sygeplejerske i aftenvagt

Vallensbæk Kommune

Har du lyst og kompetencer til at arbejde med den stigende grad af komplekse sygeplejefaglige opgaver i et tæt samarbejde med hjemmeplejen?

Hjemmesygeplejen i Vallensbæk søger snarest muligt en udekørende aftenvagt sygeplejerske, der er fagligt stærk og lige som os brænder for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet til vores borgere. Det er afgørende, at du er motiveret, og samtidig stærk til at danne relationer.

Som udekørende sygeplejerske i aftenvagt er du ansvarlig for sygeplejen til Vallensbæk Kommunes borgere, og du vil både være ansvarlig for tildeling og udførelse af Sundhedslovsydelser ud fra vores indsatskatalog samt varetage forløbsansvaret for navngivne borgere.

Gem
Vallensbæk Kommune Pædagoger til Vallensbæk Skole og SFO

Vallensbæk Kommune

Vi søger to specialpædagoger til vores gruppeordning for autister. Stillingerne er på 32 timer ugentlig. Timerne ligger hovedsageligt i SFO-regi, men der er også timer i skolen. Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet kl. 08.00-17.00.

Stillingerne er tidsbegrænsede og ophører d. 30/4-23. Der vil dog være mulighed for en samtale om at fortsætte i juniorklubben, hvor eleverne fortsætter fra d. 1/5-23.

Stillingerne er tilknyttet vores gruppeordning, hvortil der er fire personaler til skoledelen og to personaler til SFO-delen.

Vi arbejder ud fra, at alle børn er alles ansvar, dog har man primære børn.

P.t. er de otte børn placeret i en gruppeordning, hvor eleverne har alderen svarende til 3. & 4. klassetrin. Vi arbejder konstant med det mål, at gøre dem så dygtige fagligt og socialt, at de en dag kan udsluses til enkelte faglige lektioner i en almen klasse eller i en større social/faglig ramme.

Gem
Vallensbæk Kommune Her cykler vi os til stærke relationer – Er du pædagogen som vil med?

Vallensbæk Kommune

Når du kommer ind i Løkkebo, vil du ofte blive mødt af børn som står klar med deres cykler. De vil have forventningsfulde blikke og Mads vil sige: ”Hej, vi skal cykle til trolden-Tilde, skal du med?” Turene vil også kunne ske med vores ladcykler, hvor vi kan komme endnu længere ud i nærområdet. Løkkebo har fokus på brugen af cyklen som transportmiddel, da det er noget, vi alle sammen nyder at bruge som transportmiddel og fordi vi oftest oplever, at det også er sjovere når vi søger ud af huset.

Ved at bruge cyklen kommer vi hurtigere frem til destinationen, men det giver også mange flere muligheder i hverdagen for at understøtte vores pædagogik. Det er ikke kun i institutionen vi arbejder med det motoriske aspekt. Det sker i lige i så høj grad i vores nærmiljø, hvor der er masser af muligheder for at understøtte børnenes udvikling.

Gem
Vallensbæk Kommune Konsulent til Center for Sundhed, Familie og Fritid

Vallensbæk Kommune

Er du god til tal, udvikling og kommunikation?

Vi søger en superdygtig kollega. Vi har altid gang i 1.000 spændende ting sammen med borgere, foreninger og kollegaer i hele kommunen.

I Center for Sundhed, Familie og Fritid er der højt til loftet, og du får rig mulighed for at udvikle dig i jobbet. Du får ansvar og mange forskellige opgaver. Du kommer til at arbejde med mange forskellige fagligheder, der ihærdigt arbejder med at skabe sunde rammer og tilbud for kommunens borgere. Vi løber stærkt, samtidig med at vi har det sjovt.

Opgaverne er bl.a.:

  • Økonomi – herunder afstemning af forskudskasser, mellemregningskonti, bilagskontrol og budgetopfølgning
  • Udarbejde politiske sager
  • Input til og opfølgning på politiske målsætninger og udviklingsstrategi