Eltwin A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Socialt er der en god fællesskabsfølelse blandt kollegaerne.

Negativ kommentar

Generelt dårlig ledelse. Der mangler erfarne ledere, som tager ansvar, er synlige og gode til medarbejderhåndtering I arbejdsmæssig sammenhæng er der meget individualisme og "den der råber højest, kommer først"-kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse uden erfaring med hverken strategi eller personaleledelse. Det eneste positive ved Eltwin er medarbejdernes fællesskabsfølelse.

Evaluering

Positiv kommentar

God løn, gode arbejdsforhold og godt arbejdsmiljø

Negativ kommentar

Der er ikke så meget at sige