DAO Aviation A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Manglende erfaren ledelse. Manglende balance mellem arbejdsbyrde og ressourcer, hvilket gør at ledelsen sikrer sig at redde egen ryg før medarbejdernes, og peger fejlagtigt nedad mod medarbejderne når ejeren skal have at vide hvorfor fastsatte mål ikke er nået.