Medicinrådet

Save
Medicinrådet
Cand. polit eller lignende til en stilling som fuldmægtig

Medicinrådet

Medicinrådets sekretariat søger en fuldmægtig til vores stabsfunktion. Staben varetager opgaver inden for ledelsesbetjening, kommunikation, udvikling, jura, HR og økonomi. Vi har brug for et par ekstra hænder, som kan bistå vores dygtige chef- og specialkonsulenter i deres arbejde.

Som fuldmægtig i staben spiller du en vigtig rolle for arbejdet i Medicinrådets sekretariat. Du arbejder med sagsoverblik til Rådet, kvalitetssikring af sagsbehandlingen samt processtyring af både udviklingsprojekter og vores kerneydelser.

Vi tilbyder et meningsfuldt og varieret arbejde i en organisation, der spiller en markant rolle for prioritering af lægemiddelbehandling i det danske sundhedsvæsen. Medicinrådets arbejde er med til at sikre en høj kvalitet i behandlingen på tværs af de danske hospitaler. Vi tilbyder dig grundig oplæring og sparring i forhold til sagsbehandling og processtyring.

Check the job satisfaction:
Published: