Energistyrelsen

Gem
Energistyrelsen
Processtærke generalister til udbud af havmøllepark

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Har du lyst til at arbejde med Danmarks klimadagsorden, og vil du være med til at skabe rammerne for den kommende udbygning med havvind? Er du processtærk, har du erfaring med gennemførelse af projekter, og har du lyst til at arbejde med et område med stor politisk bevågenhed og spændende faglige udfordringer? Så er en stilling i havvindsenheden i Energistyrelsens Center for vedvarende energi måske noget for dig.

I Energistyrelsen har vi ansvaret for planlægning, udbud og sagsbehandling i forbindelse med den massive udbygning af vedvarende energi på havet. Vi søger 1-2 processtærke medarbejdere, gerne med erfaring fra centraladministrationen eller branchen, som vil være en del af arbejdet med de kommende udbud.

Du bliver tilknyttet havvindenhedens udbudsteam, hvor du bl.a. vil være med til at drive udbuddet af en ny havvindmøllepark.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Juridisk nytænker med erfaring fra miljø- sikkerhed- eller planområdet

Energistyrelsen, København

Er du klar til en juridisk udfordring og være med til at præge fremtidens rammer for grøn brint? Kan du finde sammenhænge og problemer på tværs af mange områder med kompleks regulering? Så har vi brug for dig til at skabe overblik og finde løsninger i Energistyrelsens nye PtX-sekretariat.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at sikre det juridiske overblik over området og holde styr på samspillet mellem de mange typer regulering, som er relevant for etablering af PtX-anlæg. Konkret skal du bl.a.:

 • sætte dig ind i reglerne for godkendelser og tilladelser for PtX-anlæg på tværs af myndighedsområder, herunder miljø, sikkerhed, risiko, arbejdsmiljø, fysisk planlægning mv.
 • se sammenhængene og lave vejledningsmateriale til processerne for projektudviklere og myndigheder
Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Generalist til PtX-sekretariatet

Energistyrelsen, København

Er du vores nye processtærke networker med styr på politiske systemer og samarbejdsrelationer? Har du forståelse for eller erfaring med drift af netværk eller samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter? Og vil du hjælpe os med at starte Energistyrelsens nye PtX-sekretariat.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at etablere og drive et stærkt samarbejde mellem myndigheder og sektoren, bistå med politikudvikling og holde overblik over alle de forskellige spor, som arbejder med PtX på tværs af Energistyrelsen. Konkret skal du bl.a.:

 • være med til at etablere og drive et forum for samarbejde mellem relevante myndigheder på området og den kommende PtX-taskforce
 • koordinere udvikling af politiske tiltag og politiske processer mv. i sekretariatet og på tværs af Energistyrelsen
Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Økonom til udvikling af fremtidens energiinfrastruktur

Energistyrelsen, København

Er du vores nye økonom med stærk markedsforståelse og internationalt udsyn? Vil du arbejde med brint – en af byggestenene i fremtidens energisystem? Så kan du måske hjælpe os med at udforme fremtidens kritiske energiinfrastruktur til handel og transport af brint.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at stå i spidsen for arbejdet med infrastruktur til eksport af brint og til at udarbejde økonomiske analyser vedrørende etablering af brintinfrastruktur.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i at:

 • analysere mulighederne for at anlægge brintinfrastruktur til nabolande, herunder relevant regulering samt bilaterale aftaler
 • vurdere forskellige forretningsmodeller, herunder hvad der skaber værdi både kommercielt og for samfundet
Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Energi-, miljøplanlægger eller lign. til PtX-sekretariat

Energistyrelsen, København

Er du god til at gøre det komplekse simpelt? Kan du holde overblik over sikkerhed-, miljø- eller planområdet? Så har vi brug for dig til at starte et stærk samarbejde med sektoren om udbredelse af PtX i Danmark i det nye PtX-sekretariat i Energistyrelsen.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at være sekretariatets fagekspert på samspillet mellem miljø, sikkerhed, fysisk planlægning og energiplanlægning.

Konkret skal du bl.a.:

 • skabe overblik over processer for godkendelser, tilladelser og planlægning vedr. PtX-anlæg
 • udarbejde gennemskueligt kommunikations- og vejledningsmateriale om samspillet mellem processerne
 • være med til at etablere og drive forum for samarbejde mellem relevante myndigheder på området og den kommende PtX-taskforce
Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Medarbejder til tilskudsforvaltning

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vil du være med til at sætte skub i den grønne omstilling? Har du flair for tal, har du erfaring med tilskudsforvaltning, og kan du se på tværs og skabe effektive arbejdsgange? Så har Energistyrelsen et spændende job, der passer til dig!

Du vil blive en del af vores complianceteam, som sikrer, at Energistyrelsen har en betryggende og ensartet forvaltning på tilskuds-, gebyr-, tilsyns- og indkøbsområdet. Gennem handlingsorienteret rådgivning, vejledning og interne kontroller arbejder Compliance på at gøre det let for vores kolleger at handle i overensstemmelse med god og effektiv forvaltningspraksis.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Økonomipartner til vores budgetteam

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Er du en dygtig generalist, som godt kan lide tal, og som kan bidrage til udviklingen af vores styringsredskaber? Og vil du gerne være med til at understøtte den grønne omstilling gennem et meningsfuldt arbejde i en stor og spændende styrelse? Så har du nu muligheden for at blive en del af budgetteamet i Energistyrelsens økonomienhed.

Energistyrelsens Økonomienhed udvider og søger 2 økonomipartnere. Som en del af vores budgetteam, er du med til at sikre sammenhæng mellem mål, opgaver og ressourcer på tværs af Energistyrelsen. Du bliver placeret tæt på direktionen og får rigtig gode udviklingsmuligheder for at opnå brede kompetencer inden for økonomi, strategi og styring.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Forretningsanalytiker med indsigt i data og digitalisering

Energistyrelsen, København

Sæt din viden om forretning og data i spil i et helt nyt forsyningsdigitaliseringsprogram, som skal sikre bedre adgang til forsyningsdata.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at agere bindeled mellem dataejere, dataanvendere, udviklere i og omkring forsyningssektoren og dens kunder. Du skal have et solidt kendskab til data og kan tale med de forskellige aktører, forstå deres behov, kunne oversætte og komme med bud på løsninger i forhold til, hvordan vi bedst sikrer rammer og regulering, som fremmer øget adgang til forsyningsdata, herunder at det frisættes i de rette standarder, formater og sker på sikker vis i samarbejde med vores dygtige jurister og forsyningseksperter i Energistyrelsen.

Du skal kunne se på tværs og sikre, at frisættelsen af forsyningsdata kan kobles og kombineres, så det kan bruges på tværs af forsyningssektoren og til at udvikle nye digitale løsninger.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Naturvidenskabelig profil til analyser om fangst, lagring og anvendelse af CO2

Energistyrelsen, København

Er du vores nye CCUS-ekspert i Energistyrelsen? Har du lyst til at udforske fremtiden for CCUS-teknologier i Danmarks grønne omstilling? Og vil du hjælpe resten af organisationen og det politiske system med at forstå den?

Fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS) er en central teknologi i den grønne omstilling og udgør et område i voldsom udvikling, blandt andet som følge af en række politiske aftaler på området.

Derfor søger vi en fagligt stærk ingeniør, cand.scient eller lignende, med viden om CCUS-værdikæderne hvad enten kulstoffet kommer fra kraftvarmeværker, cementfabrikker eller biogasanlæg og uanset om den skal langtidslagres i undergrunden eller anvendes til produktion af industrikemikalier, materialer eller fremtidens syntetiske brændstoffer.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Økonom til modelarbejde med klimaeffekter og GrønReform

Energistyrelsen, København

Har du flair for generel ligevægtsmodellering og indsigt i nationalregnskabet? Har du interesse for den grønne omstilling? Vi du være med til at bidrage til beregning af de makroøkonomiske konsekvenser af klimapolitik? Så er det her stillingen for dig.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Energistyrelsen søger en dygtig modeløkonom til at arbejde med GrønReform. De konkrete opgaver vil variere og kan også afhænge af dine kompetencer, samspil med kollegaer og mulige synergier med Energistyrelsen andre modeller (herunder IntERACT, RAMSES og FREM).

Som ny medarbejder i Center for Systemanalyse vil du være med til at:

 • opbygge kapacitet til at anvende GrønREFORM i Energistyrelsen
 • indgå i større team som ser på samfundsøkonomiske konsekvenser af dansk klimapolitik
 • indgå i et miljø med stor kompetence inden for samfundsøkonomi og energitekniske modeller
Energistyrelsen