Energistyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Rare kollegaer og et godt sammenhold på tværs af styrelsen. God og moderne topledelse, der prioriterer fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø. Stor fleksibilitet ift. f.eks. hjemmearbejde.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Engagerede og fagligt meget dygtige medarbejdere. Moderne topledelse, der prioriterer fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø. Sociale arrangementer og stor fleksibilitet ift. fx hjemmearbejde.

Negativ kommentar

Man skal kunne leve med at ugen ikke altid forløber som man forventer mandag morgen.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode og rare kollegaer

Negativ kommentar

God øverste ledelse, men mange mellemledere er ikke kompetente nok. Der er stor udskiftning af både mellemledere og medarbejdere. Der er observeret eksempler på , at chefer udstiller og lyver om medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og et godt sammenhold på tværs af styrelsen. Spændende opgaver, en relevant dagsorden og stor indflydelse på opgaverne. Der gøres meget for fastholdelse.

Negativ kommentar

Nogle medarbejdere har meget travlt og er under stort arbejdspres. Styrelsen er vækstet meget de seneste par år så der er en oplevelse af, at der mangler erfarne medarbejdere blandt de mange nye.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk dygtige og engagerede kolleger Gode tværfaglige samarbejder med respekt for hinandens fagligheder Dele af ledelsen er god, men har desværre begrænsede handlemuligheder i en ekstremt presset hverdag

Negativ kommentar

Ringe avancementmuligheder - særligt på lønfronten. Utilfredsstillende, at man gerne punger ud for at hyre lokke nye kandidater til, men ikke gør sig den samme umage for at holde på de nuværende kapaciteter. Kurser er ofte en by i Rusland, især fordi man ofte faktisk ikke har tid til at deltage i dem pga hasteopgaver Halsbrækkende arbejdstempo - hverdagen er præget af hastebestillinger, brandslukning og ringe muligheder for at kunne levere et kvalitetsprodukt. Mindre dele af mellemledelsen er decideret ubehagelig, og udøver klar forskelsbehandling af medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende opgaver.

Negativ kommentar

Stort arbejdspres for visse medarbejdergrupper, fx jurister. Hverken chefgruppen eller direktionen evner at prioritere i Styrelsens opgaver, hvilket giver stress hos medarbejdere. Ekstremt ringe muligheder for at avancere internt i organisationen - og som fuldmægtig er det stort set umuligt at blive opnormeret til specialkonsulent. Netop derfor bruger mange arbejdspladsen som springbræt til andre stillinger, hvilket giver stor udskiftning blandt medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kolleger og meningsfuldt arbejde med grøn omstilling.

Negativ kommentar

Dårlig og manglende ledelse, stor risiko for stress, dårlige arbejdsgange og ekstremt arbejdspres for nogle medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

Rare kolleger. Smuk tradition med at arbejde for vedvarende energi og energibesparelser.

Negativ kommentar

Stor personaleudskiftning. Dårlig ledelse. Lavt lønniveau. Ringe karrieremuligheder.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegialt miljø og positiv stemning

Negativ kommentar

Micromanagement