Stanley Black & Decker

Evaluering

Positiv kommentar

Stærke brand's og produkter med høj funktionalitet & kvalitet. Meget solid kundebase og voksende distributionsnetværk med stadigt stort potentiale. Energiske kolleger, mange med høj anciennitet (+15-20 år) - stor viden om produkter og kunder. Best-in-class event marketing.

Negativ kommentar

Lavt niveau af struktur og generel mangel på disciplin & tranparens, giver bl.a. vidensdeling, på tværs af distrikter og funktioner, vanskelige vilkår. Meget begrænset brug af data. "Do it yourself" / "one man for himself" kultur.

Evaluering

Positiv kommentar

Alle kollegaer brænder for at gøre en indsats

Negativ kommentar

Der er meget pres og mange opgaver, som bliver flere og flere mens personalegoder bliver færre og færre. HR er i Sverige og kommer aldrig til Danmark