GF Forsikring

GF Forsikring som arbejdsplads

GF Forsikrings vision er at være det nære forsikringsselskab, som er tæt på medlemmerne og deler overskuddet. For at nå visionen er det afgørende, at vi er en attraktiv arbejdsplads. Derfor sætter vi dig som medarbejder i centrum, fordi vi anerkender, at resultater skabes gennem gode og engagerede medarbejdere. Vi ønsker at skabe tillid og tryghed, og at give dig mulighed for indflydelse. Det er nemlig med til at skabe godt humør og arbejdsglæde blandt dig og dine kolleger – og det smitter af på kommunikationen med vores medlemmer.

Kompetencer er fra vores synspunkt ikke begrænset til din faglighed. Dine personlige kompetencer er mindst lige så vigtige, og at du har gode relationer til såvel medlemmer som kolleger. Vi arbejder teambaseret og lægger vægt på et socialt samvær - også uden for arbejdstiden.

"Overskud til hinanden" handler ikke alene om at vise overskud til medlemmerne, men også om den måde vi behandler hinanden på internt i selskabet. Vi er en stor familie, og det vil du mærke, når starter hos os.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!