Sundhedsministeriet

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ingen flekstid men derimod fixtid fra kl 9-14