Lokaltog A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Den nye ledelse har fra medio 2020 sat et nyt hold. På de store linjer er der sat gang i at modernisere virksomheden og skabe grobund for de store investeringsprojekter der ligger i pipeline. Der er fokus på at dele information, sikre involvering, uddanne ledere og medarbejdere og mere aktivt tage del i den grønne omstilling.

Negativ kommentar

Der er ikke frokost ordning og der er langt mellem de enkelte afdelinger.

Evaluering

Positiv kommentar

Ny ledelse, bedre retning

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Ledelsens stil er fra det 1800 århundrede