Beredskabsforbundet

Velkommen til Beredskabsforbundet

- en spændende arbejdsplads i hjertet af København

Beredskabsforbundet er en frivilligorganisation, der hjælper borgerne til at tage ansvar ved at bidrage til det samlede beredskab.

Vi arbejder med frivillighed, beredskab og kriseparathed: Højaktuelle og relevante emner i en tid med krige, kriser og et stigende antal klimahændelser.
Vi er det sociale og faglige ståsted for de frivillige i de danske redningsberedskaber. Vi uddanner befolkningen til at blive mere selvhjulpen i tilfælde af kriser og katastrofer. Og vi hjælper med at rekruttere deltids- og frivillige brandfolk til beredskaberne.


Se mere på beredskab.dk