Esoft A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelsen er ikke lydhør over for medarbejderne. Der forekommer enormt arbejdspres, som skaber svære betingelser for work/life-balance - overarbejde er reglen frem for undtagelsen, og pålagt weekendarbejde bliver ofte meddelt fredag eftermiddag. Kulturelt hersker en høj grad af mistillid til medarbejderne. Kan ikke anbefales som arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode, hjælpsomme kollegaer og god tone kollegaerne imellem.

Negativ kommentar

Virksomhed og ledelse under alt kritik. Ledelsen er ligeglad med de ansattes ve og vel, hvorfor flere går ned med stress og siger op. Opsigelser bliver mødt med ligegyldighed, og der ansættes bare en ny kollega i stedet. Store arbejdsmængder til dårlig løn og en følelse af, at man nemt kan erstattes af en anden. Ledelsen kræver i perioder overarbejde - også i weekenderne - hvilket ofte først meldes ud om fredagen, og det forventes, at man arbejder over. Generelt et meget dårligt arbejdsmiljø, hvor alting skal gå hurtigere, og arbejdsmængden hæves, uden at lønnen afspejler dette.

Evaluering

Positiv kommentar

Ros og anerkendelse samt hyggeligt samvær og god tone på arbejdspladsen.

Negativ kommentar

Medarbejdere, som går ned med stress eller siger op, får ikke ledelsen til at tage bestik af de meget dårlige arbejdsvilkår, som konstant bliver forværret. Der lægges flere opgaver oveni til samme elendige løn og insisteres på weekendarbejde uden tillæg eller varsel i god tid (ofte selvsamme uge). Kan ikke anbefales som arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske kolleger på kontoret i Barcelona.

Negativ kommentar

Dårlig løn, konstant forringede arbejdsvilkår og en ledelse, der ikke forstår at anerkende eller lytte til de dygtige medarbejdere, de har været så heldige at ansætte. Det er desværre ikke andet end en tekstfabrik, der slider folk op både fysisk og psykisk. Firmaet kan under ingen omstændigheder anbefales som arbejdsplads.