Trafikstyrelsen

Vi er lidt nogle nørder – på den gode måde

Vores vigtigste ressource i Trafikstyrelsen er vores kompetente og engagerede medarbejdere, for vi er en meget videnstung arbejdsplads.

Derfor er vi nok også nogle nørder – på den gode måde.

Vi er en styrelse, der består af rigtig mange forskellige faggrupper i mange forskellige aldre. Vi har alt fra læger, mekanikere og piloter til ingeniører og økonomer ansat.

Vi er gode til at arbejde sammen, spørge hinanden og bruge hinandens kompetencer og så er der et fedt fællesskab i styrelsen, hvor der bliver grint på kryds og tværs.

Fælles for styrelsens medarbejdere er, at vi arbejder med nogle opgaver, der er vigtige for at samfundet kan fungere.

Vi skal sikkert og grønt fremad

Styrelsens vision er, at vi skal sikkert og grønt frem.

Vi arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er sikre, grønne og effektive.

Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte attraktive og bæredygtige rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter vi Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik.

Balance og fleksibilitet

Vi lægger vægt på at være en fleksibel arbejdsplads, hvor du som medarbejder oplever, at der er balance mellem arbejdstid og fritid.

Vi vil gerne være en arbejdsplads, som tilgodeser forskellige livsfaser og individuelle behov. Som medarbejder hos os har du derfor mulighed for tilpassede arbejdstider, orlov, flexjob, plustid og nedsat tid.

Vi vil også være en god arbejdsplads for de medarbejdere, som er i den sidste del af deres arbejdsliv.

Vi tror på, at et udviklende og meningsfyldt arbejde og et fortsat fokus på kompetenceudvikling er væsentligt for, at vores seniormedarbejdere har lyst til at blive i styrelsen.

Derfor har styrelsen også en seniorordning, som bl.a. giver mulighed for ekstra fleksibilitet, herunder mulighed for fleksible arbejdstider, efteruddannelse og tilpassede arbejdsopgaver.

Rigtig mange af vores medarbejdere har en hverdag, hvor de varierer mellem at være på kontoret og ude i marken. Desuden er der god mulighed for hjemmearbejde, hvis arbejdsopgaverne tillader det.

Du kan læse meget mere om vores arbejdsplads på trafikstyrelsen.dk/karriere.

Her kan du også møde seks medarbejdere, der arbejder med forskellige områder i styrelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig.