Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, der varetager statens ansvar for dele af Danmarks jernbanetrafik og større færgeruter. Styrelsen fusionerede med virkning fra den 15. april 2010 med Færdselsstyrelsen. Pr. 1. november 2010 blev også Statens Luftfartsvæsen lagt sammen med Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen, der blev oprettet i 2003, hed oprindeligt Trafikstyrelsen for jernbane og færger, men da opgaverne blev udvidet til også at omfatte anden kollektiv trafik, blev det officielle navn i foråret 2009 ændret til Trafikstyrelsen. Styrelsen havde indtil den 13. november 2011 til huse i Adelgade, i Gammel Mønt og på Ellebjergvej i København. Den samlede styrelse er nu beliggende på Edvard Thomsens Vej 14 ved siden af shopping centret Field's i Ørestad City. Carsten Falk Hansen er direktør. Styrelsen beskæftiger ca. 330[1] (2012) primært akademiske medarbejdere, herunder jurister, økonomer, statskundskabskandidater, civilingeniører, trafikplanlæggere, miljømedarbejdere og geografer.

Af praktiske årsager huser Trafikstyrelsen også det lille sekretariatet for Jernbanenævnet. Jernbanenævnet er dog ikke underlagt hverken Trafikstyrelsens eller Transportministeriets instruktionsbeføjelser.

Kilde: Wikipedia.org 26-08-2016