CLAVIS sprog & kompetence

Gem
CLAVIS sprog & kompetence Pædagogisk medhjælp (PM’er) søges til CLAVIS Holbæk

CLAVIS sprog & kompetence

CLAVIS sprog & kompetence søger en faglig kompetent PM’er som koordinator og daglig leder af CLAVIS Holbæk under ledelse og supervision af afdelingschefen for Roskilde, Ringsted og Holbæk.

PM’eren refererer således til afdelingschefen for Holbæk, Roskilde og Ringsted. Arbejdsopgaverne varetages efter anvisning og i tæt samarbejde med afdelingschefen.

Stillingen er en kombinationsstilling med undervisningsforpligtelse. Undervisningsandelen justeres efter kursistantal og aktivitetsniveau i afdelingen. Ved ændret kursistaktivitet op- eller nedjusteres undervisningsforpligtelsen efter forudgående aftale.

Ansvarsområderne er ud over undervisning følgende:

  • Medvirke til skemalægning i samarbejde med afdelingschefen
  • Vikardækning ved sygdom, kurser, ferier m.v.
  • Sikring af undervisernes pædagogisk-administrative rutiner
Gem
CLAVIS sprog & kompetence Spændende lederstilling på CLAVIS Aarhus

CLAVIS sprog & kompetence

CLAVIS sprog & kompetence søger faglig kompetent pædagogisk-administrativ leder til CLAVIS’ danskuddannelsestilbud i vores afdeling i Aarhus.

CLAVIS er en selvejende og almennyttig virksomhed, der har som formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer. Vi bidrager til integration og interkulturel sameksistens på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt. Vores kerneydelser er dansk som andetsprog og FVU.

Den pædagogisk-administrative leders ansvarsområder er bl.a.:

  • Personaleledelse i samarbejde og overensstemmelse med CLAVIS’ øvrige ledelse
  • Løbende kontakt til Aarhus Kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere
  • Afvikling og sikring af prøver og modultest