Fødevarestyrelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Dårlig ledelse Meget uddannelses hierarki

Evaluering

Positiv kommentar

Mange fine kollegaer

Negativ kommentar

Meget dårlig ledelse i kontorene. Favorisering af enkelte medarbejdere. Opgavemængden enorm. Dårligt arbejdsmiljø sfa stor arbejdsbyrde. For lidt fysisk plads til medarbejderne

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads med mange forskelligartede opgaver og dermed mulighed for at arbejde på tværs uanset baggrund.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Der er høj grad af selvledelse og spændende opgaver.

Negativ kommentar

Dårlige muligheder for at avancere, når man er kontorfunktionær uden en akademisk uddannelse. Mulighederne for videreuddannelse forbeholdes akademikerne. Derfor er det nærmest umuligt at få en mærkbar lønstigning.

Evaluering

Positiv kommentar

Rig mulighed for at få lov til at lære nye lovområder at kende. Fantastiske gode kollegaer.

Negativ kommentar

Ledere tager ikke hensynet til det stressende og psykiske arbejdsmiljø alvorligt men vægter kvantitet højere end kvalitet. Særligt i tilsynsopgaver vægtes kvantitet og ikke kvalitet. Oplever at mange kollegaer presses og mange er gået psykisk ned. Flere oplever trusselssager og svært, da ledere ikke tager det alvorligt. Dr er et enormt arbejdspres med menneskelige store omkostninger.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer, der skaber deres egen arbejdsglæde

Negativ kommentar

Ledelse ved ikke eller ikke er interesseret i at se mulighederne i deres medarbejdere

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelsen er inkompetent, og liceglad med medarbejderenes ve og vel

Evaluering

Positiv kommentar

Flere folk har været ansat mange år, og har dermed utrolig stor viden indenfor deres fagområde. God sparring.

Negativ kommentar

Langt fra idé til handling, men det er jo et politisk system, hvor beslutninger tager tid.

Evaluering

Positiv kommentar

Fleksible arbejdstider. Work-life balance i fokus.

Negativ kommentar

Overordnet tendens til favorisering af få medarbejdere. Processer generelt meget tunge rent administrativt. Hård omgangstone i enkelte afdelinger. Arbejdsgang præget af “plejer” - meget svært at være nytænkende i virksomheden.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdstid meget fleksibel og der er gode muligheder for at holde fridage

Negativ kommentar

Mange ledelseslag og meget hierarkisk. Samtidig har "plejer" en meget stor indflydelse, og ændringer er vanskelige