Elsevier A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, højt fagligt niveau

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode, dygtige kollegaer. Høj fagligt niveau

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, der slår hårdt ned på initiativ og ideer.

Evaluering

Positiv kommentar

Nogle af kollegerne er flinke, og man følte ikke, at man skulle arbejde til sent.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, meget indspist kultur, ældre teknologi og præget af "plejer"

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Desværre en dårlig ledelse, hvilket giver en stressende arbejdsdag. Lav løn i forhold til gennemsnit og kun 5 ugers ferie