CRODA Denmark A/S

Evaluering

Positiv kommentar

produktionen liger vi i top med hensyn til løn og personalegoder i storkøbenhavn. gode kolegaer med en fri omganstone frihed under ansvar og mulighed for selv at planlæge sin arbejdsopgaver. ikke særlig stor udskiftning af kolegaer

Negativ kommentar

for lidt tid til selvvalgt kurser og efteruddannelse ef

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsopgaver og godt samarbejde i en åben tone på tværs af organisationen

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer Gode badeforhold

Negativ kommentar

Ekstrem dårlig ledelse, som lyver over for sig selv, fordi mellemledere stikker dem blår i øjnene, for at redde deres eget skind. Meget dårligt arbejdsmiljø en del med stress. Tager ikke interne problemer alvorligt og vil hellere tie det ihjel fordi man mangler nosser til at gøre det rigtige.

Evaluering

Positiv kommentar

Dejlige kollegaer

Negativ kommentar

Elendigt arbejdsmiljø. Ansatte bliver maks presset på mængden af opgaver. Mange der er gået ned med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige rare kollegaer . Godt samarbejde med dem. Spændende opgaver.

Negativ kommentar

For få resourcer til opgaverne. Derfor stressede arbejdsforhold. Umuligt/svært at få investeringansøgniger igennem hos firmaets ejere. Meget stramt efteruddannelsesbudget.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og gode potentielle fysiske arbejdsrammer, som dog ikke udnyttes

Negativ kommentar

Dårlig ledelse (sig selv nærmest).....ingen anerkendelse af arbejdsindsats.....godt arbejdsmiljø såvel psyikisk som fysisk prioriteres ikke...Brenntag værner ikke om det omgivende miljø

Evaluering

Positiv kommentar

Middel løn

Negativ kommentar

Manglende fokus på samarbejds og integriets forhold

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Ekstremt topstyret og dårlug ledelse. Virkelig dårligt arbejdsmiljø.