Skt. Josefs Skole

Evaluering

Positiv kommentar

Pæne og vedligeholdte fysiske forhold inde og ude.

Negativ kommentar

En skole, SFO og børnehave, hvor ledelsen i høj grad mangler fokus på personalets trivsel og det psykiske arbejdsmiljø generelt.

Evaluering

Positiv kommentar

En fri skole med kort fra tanke til handling. Fokus på sammenhængen mellem at danne og uddanne eleverne. Stærkt fagligt miljø.

Negativ kommentar