Uddannelses- og Forskningsministeriet

Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Fagligt stærk pressechef søges

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Vil du stå i spidsen for et pressearbejde, der sætter dagsorden og brænder klart og balanceret igennem i mediebilledet? Kan du omsætte politiske dagsordener til nyheder og sikre, at det altid sker på et fagligt velfunderet grundlag? Så er du måske vores nye pressechef!

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Du får ansvaret for en selvstændig presseenhed, hvis primære ansvar er at stå for den løbende presseindsats i både ministeriets departement og styrelse.

Som pressechef får du en bred kontaktflade til hele organisationen, som kræver, at du besidder organisatorisk såvel som politisk tæft. Du vil få en spændende stilling tæt på beslutningstagerne i ministeriet.

Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Vil du være UFM’s attaché i Bruxelles på rumområdet og arbejdsgruppeformand under dansk EU-formandskab?

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Har du gennemslagskraft og er en god mødeleder med tæft for at lede komplekse forhandlinger?

Som attaché på rumområdet spiller du en nøglerolle i UFM’s interessevaretagelse i EU-regi. I tæt samarbejde med UFM vil du få ansvar for forhandlinger i regi af Ministerrådet.

Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte deltagelse i arbejdsgruppemøder, herunder udarbejdelse af indberetninger, forberedelse af ministerrådsmøder og aktivt fremme af danske interesser formelt og uformelt. Fokus ventes at være på forhandling af det kommende syvårige EU-program på rumområdet.

Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Barselsvikar søges til arbejde med internationale uddannelsesopgaver

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Svendborg

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Har du lyst til at arbejde med internationale uddannelsesprogrammer og har du interesse for grundskole, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet? Er du god til både at rådgive, administrere og kommunikere om tilskudsprogrammer? Så er du måske vores nye kollega i styrelsens Kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration.

Det ledige barselsvikariat er til området for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelse (GUV), hvor du skal bidrage til international uddannelsesudvikling og udveksling på grundskole, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet via Erasmus+ og Nordplus. Området består af en områdeleder og 18 medarbejdere, herunder fem studentermedhjælpere.

Opgaverne omfatter bl.a.

  • information om og promovering af Erasmus+ og Nordplus
  • administration og sagsbehandling
  • deltagelse i nationale og internationale arbejdsgrupper og netværksmøder
Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Fuldmægtig til rådgivningsopgaver om forskning og innovation på EU-området

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Vil du bidrage til et internationalt udsyn i den danske forsknings- og innovationsindsat med afsæt i EU? Kunne du tænke dig en dagligdag i et stærkt EU-fagligt arbejdsmiljø, hvor vi rådgiver, informerer og kommunikerer til danske interessenter om EUs rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe samt er ansvarlige for politikudvikling og forhandling i relation til programmets implementering?

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Som vores nye kollega skal du primært varetage rådgivningsopgaver omkring rammeprogrammet. Dette indebærer bl.a. information og rådgivning til danske forskere, andre rådgivere, virksomheder, viden- og erhvervsklynger, brancheorganisationer og myndigheder om de muligheder, der ligger i Horizon Europe, herunder afholdelse af informationsmøder, kurser, m.v. samt bidrag til kontorets kommunikationsarbejde.

Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erfaren projektleder søges til højtprofileret prisuddeling og forskningspolitiske opgaver

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Er du en dygtig og ambitiøs projektleder, der vil stå i spidsen for EliteForsk-initiativet? Har du lyst til at arbejde med formidling af forskning og andre forskningspolitiske opgaver?

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdspladsDin primære opgave vil være at drive og udvikle EliteForsk-initiativet, men du vil også indgå i arbejdet med videnskabsfestivalen Forskningens Døgn. Arbejdet med de to initiativer følger et årshjul, der kulminerer med afholdelse af events, hvor uddannelses- og forskningsministeren, en repræsentant fra kongehuset, repræsentanter fra sektoren og interessenter deltager.

Du bliver en central del af vores team for forskningsformidling, herunder en del af vores løbende arbejde med at udvikle styrelsens indsats for forskningsformidling.

Gem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Vil du være med til at sikre, at studerende i udlandet kan få SU samt styrke dine sagsbehandlings- og rådgivningsevner? (HK kontorfuldmægtigstilling) (genopslag)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Har du erfaring med sagsbehandling og vejledning på mail og telefon? Har du interesse for udvikling af procedurer og effektive sagsgange inden for dit område? Er du selvstændig og proaktiv i din opgaveløsning? Har du lyst til et job, hvor du hver dag er i kontakt med forskellige mennesker?

Du vil indgå i et team af engagerede medarbejdere, som behandler ansøgninger fra de studerende om at få SU med, når de skal læse en hel uddannelse i udlandet.

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads Dine primære arbejdsopgaver vil være sagsbehandling af ansøgninger fra studerende om SU til hele uddannelser i udlandet samt vejledning og information til studerende om reglerne. Du vil skulle besvare henvendelser fra studerende i udlandet på mail og i telefonen.