Uddannelses- og Forskningsministeriet

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegaerne fås ikke bedre. Dedikation, ordentlighed og faglighed giver en fantastisk kultur blandt medarbejderne. Arbejdet er spændende og udfører en vigtig rolle for samfundet.

Negativ kommentar

Ledelsen er uerfaren og kigger kun indad. De er meget optaget af deres egne roller og karriere, og har ingen oprigtig interesse i medarbejdernes udvikling, trivsel eller arbejdsvilkår. Hvis man ønsker ansættelse på Slotsholmen, findes der andre departementer med meget bedre ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Kompetente og dedikerede medarbejdere. God tone blandt medarbejdere. Meningsfuldt fagområde. Har både arbejdet i styrelse og departement - både den stragiske ledelse og personaleledelse fungerede bedst i styrelsen.

Negativ kommentar

Tunge arbejdsgange. Dårlig personaleledelse i departementet. Favorisering af medarbejdere og manglende forståelse og respekt for work-life balance.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdet der udføres er formodentlig til gavn for nogen

Negativ kommentar

Hierarkisk ledelse og ledere uden kompetencer i personaleledelse. Stive og tunge arbejdsgange. En institution, der kun i ord og ikke reelt vægter medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Der er meget stor og hyppig udskiftning af medarbejdere, der brænder ud.

Evaluering

Positiv kommentar

Masser af gode mennesker og dygtige profiler på flere organisationsniveauer!

Negativ kommentar

Stor politisk baseret organisation med mange ledelseslag - det skaber til tider udfordrende beslutnings- og sagsgange.

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg har aldrig haft bedre kollegaer end her. Kæmpe sammenhold blandt medarbejderne i DEP. Arbejdet er meningsfuldt for samfundet.

Negativ kommentar

Lønnen er helt håbløs men til gengæld er der ingen ‘hemmelige’ lokalaftaler om fx flex.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdet kan potentielt have rigtigt stor effekt på samfundet

Negativ kommentar

Organisationen er ekstremt hierarkisk. Den store fokus på nul fejl dæmper motivation og innovation. Et stort minus er den konstante trussel om at ens arbejdsplads bliver flyttet til den anden ende af landet som led i statslige udflytninger. Arbejdspladsen egner sig derfor nok bedst til personer, som enten ikke har etableret sig med ægtefælle, børn, to jobs, skole og fritidsaktiviteter, eller for ældre medarbejdere, uden ægtefælle og hvor børnene er flyttet hjemme fra. Bemærk at UFM omfatter et departement og to styrelser. Der er kulturelle forskelle mellem de tre enheder. I de to styrelser er SFU nok mere udviklingsorienteret, mens SIU er mere driftsorienteret. Det kan have betydning for om man falder til i hhv den ene eller anden organisation.