Unique Furniture A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Unique Furniture er som en familie, hvor man tager sig godt af hinanden. Der er frihed under ansvar, sammenhold og store udviklingsmuligheder. Der er plads til humor i daglighed til trods for stor travlhed, og vi er gode til at holde fester.

Negativ kommentar

Vi vækster heldigvis voldsomt, og det har også udfordringer, da man skal opdele snitflader og ansvarsområder, så det ikke falder mellem to stole. Det kan være svært for nogle.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er meget frihed under ansvar, og mottoet er; hvis det kører på hjemmefronten, er man mere effektiv på arbejdspladsen. Løn og goder er rigtig gode

Negativ kommentar

Ledelsesmæssigt er det meget ringe, der mangler et regelsæt som hver medarbejder kan forholde sig til. Efter 16 måneders ansættelse mangler jeg stadig en jobbeskrivelse. Atmosfæren er ikke god, da de fleste ansatte helst vil have det til at køre i samme rille som de seneste 10 år, og nye ansatte vil gerne sætte deres præg på hvordan det skal køre. Igen, så mangler der LEDELSE