MERKUR ANDELSKASSE

Hvem er Merkur Andelskasse?

Merkur er en bank, der er ejet af vores kunder. Merkur er ret unik i banksektoren, for vi har som vores helt grundlæggende formål at bidrage til en mere bæredygtig og social ansvarlig verden gennem den måde, vi er pengeinstitut på. Gennem mere end 40 år har vi derfor arbejdet for at skabe en bedre verden for mennesker, natur og miljø ved at betragte penge som et redskab, der kan skabe bæredygtig udvikling og positiv forandring. Hvor der er penge, kan vi nemlig få god forandring til at ske, og Merkur bidrager til positiv udvikling gennem både de produkter, vi tilbyder, de virksomheder og projekter, vi finansierer, vores investeringsunivers og så selvfølgelig også i dialogen med vores kunder. Merkur har flere end 30.000 kunder – der tæller både private, virksomheder, foreninger og NGO’er, mm.

Sådan er det at arbejde i Merkur

Som medarbejder i Merkur mærker du vores stærke værdier i hverdagen. Du bliver en del af en kultur, hvor vi har det godt sammen og som har kollegialt samarbejde på tværs, gode kundeoplevelser, service og høj kvalitet som faste fokuspunkter. Vores årlige trivselsundersøgelse viser, at medarbejdertrivslen ligger helt i top og at vi medarbejdere er direkte stolte af at være en del af Merkur.

Merkur tilbyder

Karrieremuligheder
Merkur er for dig, som drømmer om en grøn karriere, hvor du hver dag arbejder med bæredygtighed på linje med din anden faglighed. Vi er et relativt lille pengeinstitut og derfor vil karrierevejene ikke være lange og snørklede, men til gengæld er der kort til beslutningstagerne og gode muligheder for indflydelse.

Etik i højsædet
Vi lever vores egne værdier og har etikken som et vigtigt pejlemærke. Brænder du også for at være ordentlig i verden, vil du trives godt i Merkur.

Diversitet
Vi oplever det som en stor fordel, at vi er forskellige i alder, køn, baggrund, mv., så vi kan supplere hinanden.

Work-life balance
Også som arbejdsplads ønsker Merkur at være bæredygtig og tage hensyn til de skiftende behov vi har som mennesker gennem livet.

Goder
Vores overenskomst med Finansforbundet og FA sikrer gode arbejdsforhold med omsorgsdage, tand- og sundhedsordninger, favorable forsikringer, seniorordning og ekstra fridage.