Sparekassen Danmark A/S

Sparekassen Vendsyssel er stiftet i 2001 ved en fusion mellem Vrå Sparekasse (1871) og Jelstrup Lyngby Sparekasse. Senere er en række andre pengeinstitutter fusioneret ind i Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen Vendsyssel er organiseret som en traditionel garantsparekasse. Sparekassens administrerende direktør Vagn Hansen har siden 1997 været leder, af først Vrå Sparekasse og siden fusionen af Sparekassen Vendsyssel. Det er lykkedes Vagn Hansen at udvikle en lidt søvnig lokalsparekasse, til landets 16. største pengeinstitut, gennem diverse fusioner og organisk vækst i Sparekassens forretning.

Kilde: Wikipedia.org 17-08-2016