Stena Recycling A/S

EN HISTORIE OM ÆGTE IVÆRKSÆTTERÅND

Stena Recycling er en del af den svenske koncern Stena Metall AB, som blev etableret i 1939 af Sten A. Olsson. Igennem flere opkøb og fusioner har Stena Recycling mangedoblet sin størrelse, og er i dag på seks geografiske markeder og Nordens førende indenfor håndtering og forædling af affaldsmateriale.

Med knap 350 medarbejdere i Danmark fordelt på 17 filialer landet over, arbejder vi på at forædle materialer og giver dem nyt liv som råvarer til nye produkter eller som ny energi. På den måde gør vi genvinding til en bæredygtig forretning for virksomheder, og samtidig hjælpes vi ad med at maksimere genbruget af jordens begrænsede ressourcer.

Stena Recycling

SAMARBEJDE & MEDARBEJDEREN I CENTRUM

Vi tror på handlingskraften hos hver medarbejder. Hos os opmuntres alle medarbejdere, uanset hvilke arbejdsopgaver de har, til at tage egne initiativer og sammen med kunderne at finde frem til, hvordan netop denne specifikke genvindingsløsning skal se ud. Vi tror også på styrken i samarbejde. Ved at samarbejde kan man tage både store og små skridt fremad og flytte grænserne for, hvad der er muligt inden for genvinding. Sammen gør vi en forskel og skaber værdi for en bedre verden.

Vi arbejder ud fra vores tre kerneværdier:

Enkelt

  • Vi er tæt på vores kunder og lokalt til stede.
  • Vi udvikler løsninger ud fra kundens behov.
  • Vi er ubureaukratisk med korte beslutningsveje.

Pålideligt

  • Vi stræber efter langsigtet partnerskab.
  • Vi sikre ressourceeffektive og bæredygtige løsninger.
  • Vi har erfaring og specialviden.

Udviklende

  • Vi skaber værdi gennem innovation, bæredygtige miljøløsninger og kompetenceudvikling.
  • Vi er proaktive og med til at skabe nye løsninger igennem hele værdikæden.
  • Vi er nytænkende og fokus på konstante forbedringer.

Vi ser frem til at byde dig velkommen hos Stena Recycling.