DB Cargo Scandinavia A/S

DB Cargo Scandinavia A/S

DB Cargo Scandinavia A/S er en del af DB Cargo AG, som er Europas førende transportvirksomhed inden for jernbanegods. Vi er ansvarlige for de mange godstog, der hver dag kører mellem destinationer i Danmark og som er med til at forbinde Skandinavien og det øvrige Europa i effektive transportkorridorer.

Vi er knap 300 medarbejdere, som er fordelt på forskellige lokationer i hele landet, og hele 80 % af vores medarbejdere er lokomotivførere og stationspersonale. Vores hovedkontor er placeret i Høje Taastrup, hvor de fleste af vores administrative kollegaer sidder.

Vi arbejder hver dag på at bidrage til den grønne omstilling med effektive transportløsninger for vores kunder, som sparer CO2 ved at sende deres gods på jernbanen.

Sikkerheden i DB Cargo Scandinavia A/S har førsteprioritet, hvorfor vi kontinuerligt arbejder på at fremme vores sikkerhedskultur for at sikre vores medarbejderes fysiske og mentale sundhed.

DB Cargo Scandinavia medarbejder

DB Cargo Scandinavia A/S som en mangfoldig arbejdsplads

Du bliver en del af en virksomhed, hvor medarbejdergruppen kommer med mange forskellige baggrunde og besidder vidt forskellige kompetencer. Vi har en rummelig kultur, hvor vi understøtter diversiteten og mangfoldigheden blandt vores kolleger.

Hos os er det vigtigt, at der er plads til alle, og vi ser værdi i, at alle bidrager med deres styrker, så vi sammen understøtter, at togene kører og godset når rettidigt frem til den ønskede destination.

Derfor har vi hver dag fokus på at gøre DB Cargo Scandinavia A/S til et endnu bedre sted at arbejde.