Dansk Flygtningehjælp

Evaluering

Positiv kommentar

Fantatisk formål, teamånd, ledelse og kolleger

Negativ kommentar

nogle gange er der for mange opgaver samtidigt

Evaluering

Positiv kommentar

Videndeling og tværgående samarbejde er godt

Negativ kommentar

Svært at holde balance i arbejdsliv og fritid, meget interessetid

Evaluering

Positiv kommentar

Føles godt at arbejde for en god sag, og kollegerne er engagerede og flinke

Negativ kommentar

Elendig ledelse, der ikke lever op til organisationens egne værdier. Uklar ansvarsfordeling og ineffektive processer, hvor ingen ved hvem der har beslutningskraften. Dårlig rekruttering, intro-forløb og medarbejderfastholdelse. Stor udskiftning blandt chefer og hyppige ændringer i stillingsbeskrivelser. Mange kolleger med stress og mistrivsel.

Evaluering

Positiv kommentar

Som udgangspunkt er det tilfredsstillende at arbejde for en NGO.

Negativ kommentar

Ledelsen er for dårlig. De lytter ikke til deres medarbejderes behov og viser ingen interesse i at rette op på utilfredsstillende arbejdsforhold.

Evaluering

Positiv kommentar

Arbejdsplads hvor der er plads til alle, med en meget stærk og tydelig arbejdskultur og værdier. Med kontorer i 40 lande er der mange muligheder at videreudvikle sig. Man føler også tydeligt at man gør en forskel for dem der ikke har det lige så godt som os.

Negativ kommentar

Det er en stor organisation (8000 medarbejdere), så forandring og beslutninger kan nogle gange tage lidt tid.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, der er ambitiøse omkring deres arbejde.

Negativ kommentar

Mangel på strategisk planlægning generelt og derfor ved folk ikke hvad der sker i organisationen og arebjder ikke med de mål, der burde sikre engagementet på både kort og lang sigt. Desuden en forfærdelig rekrutteringsstrategi (eller mangel på samme) og endnu ringere fastholdelse af medarbejdere

Evaluering

Positiv kommentar

Det føles altid godt, at gøre en forskel, og arbejde sammen med dedikerede kolleger som også brænder for at gøre en forskel for andre mennesker

Negativ kommentar

For mange mellemledere uden rette ledelseskompetencer, for pengedrevet i forhold til mission/vision i organisationen samt et menneskesyn som slet ikke bør høre hjemme i en NGO. Til gengæld, dedikerede og engagerede kolleger, men ikke noget fagligt sammenhold til internt at gøre noget ved den manglende ledelsesstruktur

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsfuldt arbejde

Negativ kommentar

Værdierne i ledelse lever ikke op til egne erklærede værdier. Der er udfordringer ift. Stress og anerkendelse og transparent ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsfuldt arbejde med dygtige kolleger.

Negativ kommentar

Værdierne praktiseres i mindre grad af ledelsen internt i organisationen, og mange gik i min ansættelsestid ned med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsfuldt arbejde

Negativ kommentar

Ledelse, der ikke lever op til organisationens erklærede værdier og mål

Evaluering

Positiv kommentar

En tryg arbejdsplads med gensidig respekt

Negativ kommentar

Ledere er forskellige med forskellige spidskompetencer