Revision Vadestedet Godkendt Revisionsaktieselskab

Revision Vadestedet er et godkendt rådgivnings- og revisionsfirma med speciale i mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, andelsbolig- og ejerforeninger samt organisationers behov for kvalificeret rådgivning og assistance inden for bogføring, regnskab, revision, skat og budgettering.

I mere end 80 år har revisorer fra Revision Vadestedet leveret kvalitetsydelser til det danske erhvervsliv. Med engagerede medarbejdere står vi klar til at servicere kunderne og deres virksomhed.

Vi tager vores del af ansvaret for, at der løbende uddannes nye medarbejdere til branchen. Vores gennemtestede tranieeprogram sikre høj faglig kvalitet fra starten af karrierren, og videreuddannelse såvel som efterfølgende kurser sikre at medarbejderen ikke kun er ajour, men også tilegner sig ny viden. På den måde sikrer vi, at vi har et spænd i erfaring og timesats på vores medarbejdere, således at vi kan bemande opgaver med et team, der sikrer at opgaverne kan løses kvalificeret og til en konkurrencedygtig pris.

Vi arbejder sammen i mindre teams, således at vi er flere der kender den enkelte kunde. På den måde har kunden altid mere end én indgang til os, så de hurtigt kan få afklaret de udfordringer, som de måtte have. Samtidig er vi flere der kender kunden og dennes virksomhed og kan være opmærksomme og give dem besked, når der kommer nye regler / muligheder, som er relevante for netop deres virksomhed.

Det er med udgangspunkt i kundens konkrete behov og ønsker for rådgivning, at vi engagerer os i en personlig, åben og ærlig dialog.

Forståelse og indlevelsesevne er nøgleord, når du vælger at samarbejde med Revision Vadestedet.

Du kan læse mere om vores mission og vision på vores hjemmeside, hvor du også kan finde beskrivelse af vores ydelser, nyhedsbreve mv. www.revisionvadestedet6.dk