Rigsadvokaten

Gem
Anklagemyndigheden
Jurastuderende til Statsadvokaten i Viborg

Anklagemyndigheden

Statsadvokaten i Viborg søger et antal jurastuderende til stilling som studentermedhjælper med tiltræden snarest.

Arbejdet vil primært omfatte lettere sagsbehandling vedrørende erstatningssager, tiltaleindstillinger vedrørende straffelovens § 119 og § 121 begået overfor mod politiassistenter, klager over politiets påtaleopgivelser og indstilling af efterforskning, samt behandlingen af sager vedrørende psykisk afvigende kriminelle. Der vil også være sagsbehandling inden for det forvaltningsretlige område, navnlig aktindsigt og tilholdssager. Dine arbejdsopgaver kan også bestå i, at du hjælper en af embedes jurister med at forberede en straffesag ved at undersøge praksis, vedligeholde registre mv.

Gem
Rigsadvokaten
Advokaturchefer til Københavns, Københavns Vestegns og Midt- og Vestsjællands Politi samt National Enhed for Særlig Kriminalitet (Øst)

Rigsadvokaten

Rigsadvokaten søger advokaturchefer til hhv. Københavns, Københavns Vestegns og Midt- og Vestsjællands Politi samt National Enhed for Særlig Kriminalitet (Øst). Stillingerne er ledige til besættelse 1. oktober 2022.

Advokaturchefen refererer til chefanklageren og indgår i den lokale anklagemyndigheds ledelsesteam, der har ansvaret for, at straffesagerne behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed, og at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de krav, der fastsættes af politidirektøren på baggrund af mål- og resultatkrav for politikredsen.

Advokaturchefen skal organisere advokaturens opgaver, sikre effektivitet, kvalitet og legalitet i advokaturens arbejde og have fokus på, at advokaturens medarbejdere trives og udvikler sig.

Gem
Rigsadvokaten
Fg. advokaturchef til Københavns Politi

Rigsadvokaten

Rigsadvokaten søger en fg. advokaturchef til Københavns Politi. Stillingen besættes midlertidigt – evt. ved konstitution pr. 1. oktober 2022.

Advokaturchefen refererer til chefanklageren og indgår i den lokale anklagemyndigheds ledelsesteam, der har ansvaret for, at straffesagerne behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed, og at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de krav, der fastsættes af politidirektøren på baggrund af målkrav for politikredsen.

Advokaturchefen skal organisere advokaturens opgaver, sikre effektivitet, kvalitet og legalitet i advokaturens arbejde og have fokus på, at advokaturens medarbejdere trives og udvikler sig. Advokaturchefen skal samtidig have blik for anklagemyndighedens opgaver på tværs af den lokale anklagemyndighed.

Gem
It-arkitekt søges til Rigsadvokaten
Rigsadvokaten er på udkig efter en it-arkitekt, som vil være med til at afdække anklagemyndighedens forretningsbehov og deltage i...
Rigsadvokaten, København
Computerworld it-jobbank
Indrykket: