Rigsadvokaten

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og overordnede værdier som ordentlighed. Anklagemyndigheden bidrager med en vigtig samfundsopgave, der giver super meget mening.

Negativ kommentar

Et ekstremt højt og vedvarende arbejdspres både i de faglige afdelinger og i støttefunktionerne. Svingende kvalitet i lederfunktionerne