PensionDanmark

PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor godt 800.000 lønmodtagere har deres pensionsordning. Arbejdsmarkedspensionen i PensionDanmark er forankret i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter og omfatter 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger. Vores medlemmer er beskæftiget på 21.000 private og offentlige virksomheder. I 2021 modtog vi 16 mia. kr. i indbetalinger, og balancen har rundet 300 mia. kr.

Med over 800.000 medlemmer er vi Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab. Det giver en række stordriftsfordele, som vi løbende arbejder på at udnytte ved at nytænke potentialerne i digitalisering, selvbetjening og partnerskaber. På den måde holder vi omkostningerne nede – uden at det går ud over den gode service. Det kommer medlemmerne til gode i form af lave omkostninger, som i sidste ende giver mere i pension.

PensionDanmark er en organisation i rivende udvikling, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Organisationen er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Læs mere om PensionDanmark på www.pensiondanmark.com

PensionDanmark som arbejdsplads

PensionDanmark er en spændende og uformel arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder har rig mulighed for at udvikle sine kompetencer, og hvor der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

"I PensionDanmark tænker vi hele tiden fremad i forhold til den service og de muligheder, vi tilbyder medlemmer og virksomheder. Det betyder, at der ofte er nye, udfordrende tiltag, og det gør PensionDanmark til en spændende arbejdsplads."

Patrick W. Nielsen
Uddannelsesrådgiver i PensionDanmark Virksomhedsrådgivning