WekoAgro Machinery A/S

Evaluering

Positiv kommentar

WekoAgro er et godt firma at være ansat i; virksomheden er i rivende udvikling og der er en god og uformel omgangstone. Med den flade organisationsstruktur er ledelsen ikke langt væk og de er lydhør overfor nye ideer og forslag. Der bliver taget hånd om medarbejdernes faglige og personlige udvikling, uanset om du arbejder på lager, værksted eller kontor. Der er en god kultur medarbejderne imellem. Man hjælper hinanden på kryds og tværs - især når højsæsonerne står for døren.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Lille firma med nære relationer. Ikke langt til ledelsen for medarbejderne

Negativ kommentar

Dårlig tone medarbejdere imellem. Meget langsommelig tempo. Der dyrkes "plejer" i stor stil.