Erhvervsstyrelsen

Save
Erhvervsstyrelsen
Engagerede kolleger til regnskabskontrol

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at udvikle dig til faglig ekspert i årsregnskabsloven og regnskabskontrol, og vil du have faglig fordybelse og arbejde bredt inden for dit fagområde, herunder med digitale processer, så har du muligheden nu. Regnskabskontrollen i Erhvervsstyrelsen i København søger kontrolmedarbejdere, der har lyst til at arbejde i et knivskarpt fagligt miljø med gode kolleger, der gerne vil sparre og hjælpe på vej med at løse opgaverne.

Din primære opgave vil bestå i risikobaseret og datadrevet kontrol af virksomhedernes årsrapporter og omfatter både fagligt komplekse sager, men også mere hyppige overtrædelser af lovgivningen. Kontrollen har ligeledes fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, der begås via selskaber og ikke-retvisende årsrapporter. Som led i kontrolarbejdet vil du deltage i såvel planlægning og gennemførelse som afrapportering af kontrolindsatsen.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Juridisk studentermedhjælper til Erhvervsstyrelsens tilsyn med cookies og brud på persondatasikkerheden inden for elektronisk kommunikation

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at hjælpe os i vores arbejde med cookiereglerne og persondatasikkerhed i den elektroniske kommunikationssektor? Er du i gang med en juridisk uddannelse, og interesserer du dig for databeskyttelsesret? Så er du måske vores nye studentermedhjælper i team Privacy og Dataetik i Erhvervsstyrelsen.

Som studentermedhjælper hos os kommer du til at deltage i teamets tilsynsopgaver. Dine opgaver vil bl.a. bestå i at håndtere cookie-sager og indberetninger om brud på persondatasikkerheden – herunder formulering af høringsbreve og påbud, generel sagsbehandling og journalisering.

Derudover vil der også være andre opgaver, der bl.a. kan inkludere udarbejdelse af vejledningsmateriale, research om nye kommunikationstjenester, planlægning af særlige tilsynsindsatser mv.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Engageret kollega til fortolkning af og kontrol med reglerne om ulovlige kapitalejerlån m.v. i Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at udvikle dig til faglig ekspert i selskabslovens bestemmelser om ulovlige kapitalejerlån, og brænder du for faglig fordybelse, dialog med interessenterne og for at være med til at udvikle området, så har du muligheden nu.

Regnskabskontrollen i Erhvervsstyrelsen i København søger en cand.jur, cand.merc.jur, cand.merc.aud. eller lign., der har lyst til at arbejde i et knivskarpt fagligt miljø med gode kolleger, der gerne vil sparre og hjælpe på vej med at løse opgaverne.

Du vil indgå i et mindre team, der arbejder med alle aspekter af ulovlige kapitalejerlån; kontrol, fortolkning, processer, dialog med virksomheder, rådgivere og andre interessenter. Du vil i vidt omfang komme til at arbejde med de mere principielle og komplicerede sager om fortolkning af reglerne, der løbende opstår.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Erfaren og struktureret HR-partner

Erhvervsstyrelsen, København

Kan du se dig selv i en rolle som den opsøgende HR-partner, der opdager udfordringerne, inden de opstår? Formår du at skabe struktur i ustrukturerede rammer? Har du erfaring med at give chefer og direktion en kompetent HR-sparring, og har du samtidig et stærkt administrativ gen med god talforståelse, er du måske den kollega, vi står og mangler.

Du ansættes som HR-partner i Erhvervsministeriets Koncern HR, som holder til i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Valby, men du vil have din daglige gang i Erhvervsstyrelsen på Langelinie sammen med de øvrige HR kollegaer, som løser HR-relaterede opgaver for Erhvervsstyrelsen.

I rollen som HR-partner er ledelsesunderstøttelse omdrejningspunkt for dine opgaver. Det betyder, at du med din faglighed klæder vores chefer bedst muligt på. Problemstillingerne kan være alt fra personalejuridiske spørgsmål til større ledelsesmæssige udfordringer og svære samtaler.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Ambitiøs dataanalytiker til Erhvervsstyrelsen interne data- og analyseenhed

Erhvervsstyrelsen, København

Øget og ansvarlig brug af data er en central forudsætning for, at vi i Erhvervsstyrelsen kan løse vores opgaver bedre. Kan du bidrage til at styrke Erhvervsstyrelsens anvendelse af data i vores kerneopgaver? Og har du stærke analytiske og formidlingsmæssige kompetencer, og er dygtig til at samarbejde? Så er du måske vores nye kollega i Team Dataanalyse.

Vi er Erhvervsstyrelsens tværgående data- og analyseenhed, og spiller en central rolle ift. at gøre Erhvervsstyrelsen mere datadrevet. Det betyder blandt andet, at vi gennemfører større tværgående udviklingsprojekter med fokus på dataanvendelse i tæt samarbejde med andre kontorer i Erhvervsstyrelsen.

Derudover arbejder vi løbende med at forbedre datakvalitet og -tilgængelighed i Erhvervsstyrelsen og vi står for at kompetenceudvikle og inspirere vores kollegaer til øget brug af data i den daglige opgaveløsning.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Fuldmægtige med igangsætter-gen til Erhvervsstyrelsens arbejde med cybersikkerhed

Erhvervsstyrelsen, København

Vi har brug for flere kræfter i Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed, der vil være med til at udvikle og drive projekter under Cybersikkerhedspagten i samarbejde med virksomheder, erhvervsorganisationer m.v. Du vil være en del af holdet, der implementerer den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS).

Vi søger medarbejdere, der skal være med til at opdyrke konkrete projekter under Cybersikkerhedspagten. Projekterne skal udføres i samarbejde mellem det offentlige og det private. Erhvervsstyrelsens opgave er især at lokalisere relevante indsatsområder, etablere rammer for et offentlig-privat samarbejde, sikre en god opstart og bidrage til projekterne.

Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Kan du formidle cybersikkerhed?

Erhvervsstyrelsen, København

Regeringen har lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der bl.a. skal øge den digitale sikkerhed i danske virksomheder.

Derfor har vi brug for nye medarbejdere i Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed, der vil være med til at føre strategiens virksomhedsrettede initiativer ud i livet og hjælpe danske virksomheder til styrket digital sikkerhed. Du vil fra start have mulighed for være med til at forme udførelsen og igangsættelsen af nye initiativer.

Afhængig af profil og interesse kan du få opgaver, der omhandler:

 • Planlægning, udvikling og eksekvering af adfærdsændrende kommunikationskampagner på sociale og digitale medier samt øvrige kanaler
 • Udvikling af artikler, vejledninger og værktøjer
 • Udadvendte awareness-aktiviteter, fx oplæg, virksomhedsopsøgende aktiviteter i hele Danmark og relationsopbygning
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Talentfuld it-driftskonsulent søges til Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at være en del af Erhvervsstyrelsen datacenterteam og arbejde med Microsoft teknologier, Azure eller Linux. Er du derudover i stand til at levere kvalitet og overholde deadlines? Så er du måske vores nye it-driftskonsulent i Erhvervsstyrelsen.

Styrelsens systemlandskab er komplekst med mange forskellige fagsystemer og forretningsapplikationer, hvoraf mange er egenudviklede. Systemerne driftes både ekstern og internt.

Erhvervsstyrelsen har over 600 virtuelle servere (Windows og Linux) baseret på on-premise, outsourcet drift og Azure.

Til vores Datacenter søger vi kollegaer til at bl.a. at varetage følgende opgaver:

 • opbygge og vedligeholde styrelsens Microsoft eller Linux miljøer
 • Vedligeholde wm-vare
 • Udbygge it-sikkerheden gennem Azure Security Center og Azure Defender
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Dygtig og struktureret sagsbehandler til Team Selskabskontrol

Erhvervsstyrelsen, København

Vil du arbejde i et team med høj faglighed, hvor du kan udvikle dig personligt og fagligt? Og vil du være med til at sikre kvaliteten af data i styrelsens registre og hjælpe til i kampen mod økonomisk svindel? Så er du måske vores nye kollega i Team Selskabskontrol.

Team Selskabskontrol har mange forskelligartede opgaver, så du får lov til at stifte bekendtskab med en bred palet af kontrolområder inden for selskabsretten. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Kontrol af oplysningerne i det Centrale Virksomhed Register (CVR), herunder adressekontrol hos virksomheder og selskabsdeltagere
 • Sagsbehandling og kontrol af selskabsretlige registreringer
 • Journalisering og besvarelse af henvendelser til Team Selskabskontrol
Check the job satisfaction:
Published:
Save
Erhvervsstyrelsen
Engagerede og digitalt orienterede jurister med interesse for selskabskontrol

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at få praktisk erfaring med selskabsretten og udvikle dig til faglig ekspert i selskabskontrol? Har du erfaring med selskabsret eller sagsbehandling og ønsker at anvende din viden til at bekæmpe svindel med danske selskaber? Så er du måske en af vores nye medarbejdere i Team Selskabskontrol i Erhvervsstyrelsen.

Team Selskabskontrol har mange forskelligartede opgaver, så du får lov til at stifte bekendtskab med en bred palet af kontrolområder inden for selskabsretten. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Kontrol af selskabsretlige registreringer og forhold med særligt fokus på reglerne om reelle ejere og bekæmpelse af stråmænd
 • At bidrage til udviklingen af området inden for både kontrol, drift og digitale løsninger
 • Vejledning af virksomheder, advokater, revisorer og andre myndigheder om fortolkning af selskabslovens regler
Check the job satisfaction:
Published: