Erhvervsakademi Dania

Evaluering

Positiv kommentar

Der er ikke så meget godt. Ledelsen er et stort problem, selvcentreret. Der er ingen tillid mellem medarbejdere og ledelse hvilket er et stort problem.

Negativ kommentar

Der bliver ikke fulgt op på de problemer der og afspejles i APV undersøgelsen. Der er mange nye medarbejder stopper efter kort tid.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger som kæmper trods urimelig arbejdspres

Negativ kommentar

Topstyret og magtfuldkommen ledelse ude af trit med resten af organisationen

Evaluering

Positiv kommentar

Man får lov til at passer sig selv

Negativ kommentar

Nyt hold af mellemledere er sat igen igen igen. Man bør se på om dem der sætter holdet har de rigtige kompetencer.

Evaluering

Positiv kommentar

Fagligt udfordrende opgaver og et godt sammenhold med nærmeste kollegaer

Negativ kommentar

Distanceret og Topstyret ledelse, hvor man er for styret af New Public Management. Manglende vilje til fokus på udvikling og belønning af medarbejdere. Samtidig har ledelsen gennem flere år forholdt sig passiv til negative medarbejder målinger og kundetilfredshedsmålinger, fra de studerende.

Evaluering

Positiv kommentar

Bredt og nuanceret uddannelsesudbud.

Negativ kommentar

Selvhævdende og distancerende ledelse, der skaber et dårligt arbejdsklima, hvilket også har afspejlet sig i de 3 seneste APV og MTU på Campus Randers.

Evaluering

Positiv kommentar

Plads til selvledelse

Negativ kommentar

Selvhævdende og tunnelsynet ledelse - selvom medarbejderne gerne vil være med til ændringer