Stevns Kommune

Gem
Stevns Kommune Strøbyskolen søger engageret lærer til mellemtrin og udskoling

Stevns Kommune, Strøby

Har du lyst til at blive en del af et stærkt kollegialt fællesskab og lyst til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde omkring din undervisning med fagligt dygtige og ambitiøse kolleger, så bliv lærer på Strøbyskolen i Stevns Kommune

Vi har en lokal arbejdstidsaftale, hvor lærerne underviser 25 lektioner om ugen. Vi har meningsfuld tilstedeværelse og en pulje med tid til egen forberedelse og en personlig arbejdsplads klar til dig.

Vi har igennem en længere årrække arbejdet med en udskolingsmodel, hvor eleverne er i et stort fællesskab på årgangen, men delt på hold, som skifter i løbet af året. Vi prioriterer derfor et tæt samarbejde mellem lærerne således, at man som udgangspunkt planlægger forløb og undervisning i fællesskab. Hvis du har interesse for udskolingen, skal du have lyst til at indgå aktivt i denne udskolingsmodel.

Gem
Stevns Kommune Plejecentret Egehaven opnormer i aftenvagten og søger derfor en engagerede og faglig stærk SSA eller SSH

Stevns Kommune, Køge

Vi står i den situation, at vi kan tilbyde følgende:

Fast stilling med et grundrul på 5-2 rul kl. 15-23. Dvs. du arbejder onsdag og torsdag i lige uge. Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag i ulige uge.

Egehaven er et somatisk plejecenter, men har også beboere med svær demensrelateret sygdom. Egehaven består af 40 skønne boliger med hver deres egne terrasser.

I Stevns Kommune arbejder vi rehabiliterende og tager afsæt i den enkelte beboers livshistorie, således vi kan være med til at styrke beboerne i at ’blomstre’. Dette bevirker, at vi på Egehaven har fokus på at arbejde med personcentreret omsorg for bedst at imødekomme vores beboere.

Gem
Stevns Kommune Plejecentret Egehaven søger engagerede og fagligt stærke SSA’er og SSH’er (fortrinsvis dagvagt)

Stevns Kommune, Køge

Er du færdiguddannet SSA eller SSH og ønsker at være en del af et godt team, så læs videre.

I Stevns Kommune arbejder vi rehabiliterende og tager afsæt i, hvad der får vores beboere til at ’blomstre’, så vi kan være med til at understøtte glæden og styrken i beboerens liv.

Vi tilbyder blandt andet:

 • En afvekslende og travl hverdag med mange spændende opgaver og godt kollegialt fællesskab. Med andre ord kan vi med sikkerhed garantere, at to arbejdsdage ikke ligner hinanden, men vores beboeres behov og ønsker vil og skal altid være i centrum ud fra de rammer vi har
 • En organisation i udvikling, hvor du har medindflydelse på at sætte dit præg på udviklingen. Vi skal i efteråret arbejde med social kapital – skabe et arbejdsfællesskab for at vedligeholde og styrke det gode arbejdsmiljø
Gem
Stevns Kommune Jobcenter Stevns søger en engageret og resultatorienteret sagsbehandler til integrationsindsatsen

Stevns Kommune, Store Heddinge

Som ny borger i et andet land er det afgørende at lære sproget, for at sikre den gode integration. I Stevns tror vi på at sproget bedst læres i et arbejdsliv, hvor gode kollegaer i virksomhederne er med til at støtte integrationen. SÅ! Brænder du for at medvirke til en god jobrettet integrationsindsats – er det dig vi søger!

Stevns er en mindre kommune, hvor vi arbejder tæt på og med borgerne. På den måde sikrer vi et stort fokus på at hjælpe flygtninge- og familiesammenførte i job eller uddannelse.

Stillingens nøgleopgaver:

 • Fokus på at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse gennem motiverende jobsamtaler
 • Vejledning i CV og jobsøgning – herunder at kvalificere borgernes kompetencer til at matche virksomhedernes behov
 • Iværksættelse og opfølgning af aktiviteter og tilbud
 • Udarbejdelse og opfølgning på borgernes planer og forløb
Gem
Humanassist
Afsnitsleder

Humanassist søger for Stevns Kommune

Progressiv Afsnitsleder med ansvar for udeområdet, som består af hjemmeplejen, sygeplejen samt træning, søges til spændende stilling på et område i vækst.

Du får ansvaret for, og ledelsen af, en organisation som tæller 4 ledere af hjemmeplejedistrikter, 1 leder af syge­plejegruppen og 1 leder for træningsenheden. Tilsammen løfter I opgaverne på dét, som i kom­munen refereres til som udeområdet og tæller flere matrikler og rummer ca. 200 medarbejdere. Du kom­mer til en organisation som ikke står stille, men derimod allerede har en række spændende tiltag på vej.

Videreførelsen af et endnu tættere samar­bejde med myndighedsområdet og det fælles arbejde med udmønt­ningen af nye kvalitetsstandarder og den kom­men­de evaluering heraf. Tanker om nye måder at indrette arbejds­livet på, og alternativer til gængse opfattelser af former for arbejdstidstilrettelæggelse, og den traditionelle måde at planlægge på.

Humanassist
Gem
Stevns Kommune Jobcenter Stevns søger en engageret og resultatorienteret jobformidler til beskæftigelsesområdet

Stevns Kommune, Store Heddinge

Er du god til at få folk i job? Hvis JA – så er det dig, vi har brug for som vores nye kollega.

Vi tilbyder et fornuftigt sagstal, som sikrer tæt hyppig kontakt med borgerne, flekstid og mulighed for at arbejde hjemmefra i et vist omfang.

Som jobformidler bliver din opgave at vejlede og motivere forsikrede ledige, tilbyde relevant opkvalificering, afholde fællessamtaler med A-kasser, være med til at udvikle indsatsen på området og lejlighedsvis afvikle holdforløb for de ledige.

Vi har fokus på arbejdsmarkedets behov og muligheden for at matche ledige med aktuelle jobåbninger på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi har fokus på, om opkvalificering kan understøtte den enkelte i at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gem
Stevns Kommune Brænder du for at sikre alle unge en uddannelse? Så læs med her!

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevns Kommune søger en uddannelsesvejleder til grundskolevejledningen. Her kommer du til at indgå i det spændende arbejde med at bringe unge i uddannelse. Her er højt til loftet og gode muligheder for at skabe succes for både dig selv og de unge.

Indholdet i stillingen:

 • Kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af børn og unge i grundskolen indenfor normalområdet, såvel som specialområdet.
 • Støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Vurdering af uddannelsesparathed
 • Vurdering af uddannelsesparathed
Gem
Stevns Kommune Er du den socialrådgiver vi mangler i Stevns?

Stevns Kommune

Haves: Skønne borgere, gode kollegaer, lav sagsstamme, et godt arbejdsmiljø, flextid, god aktiv personaleforening, mulighed for sundhedsforsikring, humor og et spændende job.

Ønskes: En socialrådgiver i verdensklasse!

I Jobcenter Stevns arbejder vi ud fra, at alle unge kan finde en vej til uddannelse eller arbejde.

Vi ved af erfaring, at hos mange af de unge gemmer der sig et potentiale, som ikke er blevet set, og en følelse af at stå uden for vigtige fællesskaber. Det laver vi om på i Stevns Jobcenter, ved at tro på, at alle de unge kan opnå hver deres succes i livet.

Gem
Stevns Kommune Socialfaglig koordinator til Udsatte Børn og Unge-området

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vi søger en dygtig socialfaglig koordinator pr. 1.10.2022, som allerede har kendskab til, eller som har lyst til at prøve kræfter med, det specialiserede børn og unge-område, primært inden for områderne børn og unge med funktionsnedsættelse, men også med tværgående opgaver bl.a. knyttet til afdelingens ungeindsatser.

Dine opgaver vil primært bestå i

 • At yde faglig sparring til Handicapteam og afholdelse af teammøder
 • Udvikling af sagsbehandlingen på Handicapområdet
 • Foretage ledelsestilsyn og gennemgå ledelsesinformation med sagsbehandlerne i Handicapteamet

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i stor udvikling med høj grad af indflydelse og ansvar, og hvor du får store muligheder for at udvikle dig, fagligt som personligt.

Gem
Stevns Kommune Bliv SSA-elev i Stevns Kommune med opstart i november 2022

Stevns Kommune, Store Heddinge

Drømmer du om mere viden, flere kompetencer og mere ansvar? Så har du nu mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du kan glæde dig til et udfordrende job med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation.

Du får løn under uddannelsen og sikkerhed for, at du har en praktikplads både inden for det primære, somatiske og psykiatriske område. Under uddannelsen får du masser af hjælp og støtte af vores dygtige og engagerede vejledere.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan åbne døren til andre uddannelser, f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og andre mellemlange sundhedsuddannelser.