Boligforeningen VIBO

Gem
Boligforeningen VIBO
Administrativ ejendomsmester

Boligforeningen VIBO, Græsted

Vi søger en erfaren og engageret ejendomsmester med fokus på service og samarbejde til vores afdelinger i driftsområde Nord. Det gør vi, fordi vores ejendomsmester igennem mange år har valgt at gå på pension.

Afdelingerne er beliggende i henholdsvis Skævinge, Hillerød, Græsted og Gilleleje. Dit kontor, som du deler med en anden ejendomsmester og en områdesekretær, ligger i Græsted.

Som ejendomsmester er du ansvarlig for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet i afdelingerne. Du har også ansvar for afdelingernes ren- og vedligeholdelse, herunder at føre tilsyn med varmeanlæg og tekniske installationer, udføre mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver samt rekvirering og kontrol af håndværkere.

Boligforeningen VIBO
Gem
Boligforeningen VIBO
Studerende med interesse for boligsocialt arbejde, beboerdemokrati og bæredygtighed

Boligforeningen VIBO, København

Vi søger en engageret studerende, som kan bidrage til den boligsociale afdelings arbejde. Dine opgaver bliver hovedsageligt at være tovholder på aktiviteter og arrangementer, udforme fondsansøgninger og udarbejde indlæg til nyhedsbreve. Desuden skal du udarbejde referater og gennemføre mindre undersøgelser.

Jobbet vil være afvekslende, og du vil få mulighed for at omsætte teori til praksis samt mulighed for at koble arbejdet til et eventuelt studieprojekt.

Du vil blive ansat i den boligsociale afdeling under Boligforeningen VIBO, der administrerer én boligsocial helhedsplan og yderligere deltager i tre helhedsplaner. Desuden arbejdes med udvikling af beboerdemokratiet og vores boligområder, og vi er med i en række spændende projekter i de kommuner, hvor vores boliger ligger.

Boligforeningen VIBO