Tarkett A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Alle vil gå meget langt for at den enkelte medarbejder har succes. Stærkt sammenhold i personalegruppen hvilket smitter af på stemningen på kontoret.

Negativ kommentar

Svag og usynlig ledelse som ikke sætter retning for ret meget. Det er medarbejdernes høje faglighed og loyalitet der driver værket.