Københavns Politi

Evaluering

Positiv kommentar

- Man får et unik indblik i samfundets udfordringer - set i et helt særligt perspektiv. - Sammenholdet er stort og alle løfter i flok.

Negativ kommentar

- En organisation der er præget af mange lederskifte, hvilket rammer de tilbageværende medarbejdere, da alle ledere vil sætte deres eget præg i afdelingen.

Evaluering

Positiv kommentar

Man arbejder for kollegaen ved siden af dig. Stærk sammenhørighedsfølelse, der bliver skabt af de situationer, og sager man oplever sammen. Fantastiske kolleger

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Leadership Pibeline og new public manegement, hvor mellemledere ikke rapporterer negative udfordringer opad af frygt for egen karriere. Karriere er stort set kun muligt gennem ledelse, og ikke specialisering. Uvished ved turnusophør om fremtidig arbejdsområde.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er karriere muligheder og mulighed for, at skifte afdeling.

Negativ kommentar

Det er en arbejdsplads med mobning og dårlig ledelse. Specielt i anklagemyndigheden. Ledelsen i anklagemyndigheden er sammenspist og er der ikke for den enkelte medarbejder. Alt for mange administrative søger væk eller går ned med stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Selve arbejdet. At kunne hjælpe borgere og oplyse om de rette ting.

Negativ kommentar

Arbejdsmiljøet. Arbejdskulturen. Stress.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegerne er for langt hovedparten fantastiske og er opmærksomme og tilstedeværende. Super godt arbejdsmiljø i de fleste afdelinger.

Negativ kommentar

Ledelsen, selvom den prøver at forny sig, er præget af nepotisme og rigiditet. Det er særlig topledelsen, der ikke har opdaget at samfundet og kulturen har ændret sig. Bliver man uvenner med en leder kan det få meget alvorlige konsekvenser idet en negativ kommentar i personalemappen er umulig at komme at med. Stress forekommer typisk i forbindelse med personalesager og sjældent på grund af sagsbunkerne.

Evaluering

Positiv kommentar

Det eneste gode ved at være ansat i Københavns Politi, er de fantastiske kollegaer man har. Dårlig ledelse, der hverken anerkender eller sætter pris på deres loyale og dygtige medarbejdere er desværre gennemgående i hele organisationen.

Negativ kommentar

Der er store forventninger til at DU er ekstrem flexibel og man oplever ofte at få omlagt sin vagtplan med kort varsel. Dog skal man evig og altid være opmærksom på, at man bliver aflønnet derefter. Og flexibiliteten gælder ikke den anden vej rundt. Man tager ingen hensyn til at medarbejderene også har familier ved siden af, og derfor er skilsmisse raten også ekstrem høj hos os. Der er så godt som ingen muligheder for at stige i løn når du først er inde. Heller ikke selvom du har mange års erfaring. De fysiske forhold i virksomheden er ligeledes under al kritik, og arbejdsmiljøet i bund.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er intet positivt at fortælle om arbejdspladsen.

Negativ kommentar

Som civilansat HK’er skal du ikke regne med at blive taget alvorlig eller hørt af ledelsen. Lønnen er ringe og du skal regne med at stå rådighed 24/7 og møde ind med få timers varsel uden kompensation. Du kender kun din vagtplan 3 uger plus løbende uge frem, og ferieplanlægning er en by i Rusland. Der er ingen forståelse for mærkedage som runde fødselsdage i nær familie, begravelse og konfirmationer af egne børn, hvis der mangler folk på vagtplanen.

Evaluering

Positiv kommentar

kan ikke sige nogen

Negativ kommentar

anarkendelse er for ringe