Københavns Politi

Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på befolkning, antal ansatte og antal sager. Sammenlignet med andre, mindre politikredse, varetager Københavns Politi mange indsatstunge opgaver og meget omfattende efterforskninger.

Politikredsen dækker Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner; et område på ca. 171 km² med godt 690.038 indbyggere.[2]

Københavns Politi beskæftiger omkring 2.600 ansatte, hvoraf en stor del arbejder på Københavns Politigård. Dertil kommer de tre stationer: Station Amager, Station Bellahøj og Station City samt lokalpolitistationer påFrederiksberg, på Nørrebro, i Nordvestkvarteret, Valby, Vesterbro samt på Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn.

Politikredsen ledes af politidirektør Thorkild Fogde, to vicepolitidirektører, en chefpolitiinspektør og en chefanklager.

Kilde: http://wikipedia.org d. 27-06-2016