Servicefirmaet Renell A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Dårlig ledelse, behandling af medarbejder ringe. Ret til ferie blir ikke overholdt. Kamp om at få sin løn når man ikke er der længere. OvertrædelSer af overenskomsten.

Negativ kommentar

Intet er godt.