TL BYG A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegialt samarbejde. Fornuftig løn. Ordnede arbejdsmæssige forhold. Gode intentioner i ledelsen.

Negativ kommentar

Ringe informationsniveau. Man kan føle sig som et nummer. Alt foregår under ekstremt tidspres. Manglende mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt. Langt mellem ledelsens anerkendelse for veludført arbejde og indsats.